Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Makaleler

16
May

Cinsel Taciz Suçu ve Cezası (TCK 105 Md.)

Günümüzde pek çok kişi kolay bir şekilde bu suçun mağduru ya da faili olabilmektedirler. Bu suç ile kişinin cinsel dokunulmazlığının ve bütünlüğünün korunması amaçlanmıştır. SUÇUN MADDİ UNSURLARI FAİL Bu suçun faili herkes olabilir. Bu suçun faili olarak sadece erkek kişin olabileceğinin düşünülmesi hatalı olur. Bayanlarda bu suçun faili olabilmektedirler. Örneğin bir bayan bu suçu bir...
Devamını Oku
05
May

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası (TCK 104 Md.)

FAİL Bu suçun faili herkes olabilir. Fail erkek olabileceği gibi kadında olabilir. Failin yaşı ile ilgili herhangi bir kısıtlama söz konuş değildir. Fail 50 yaşında da olsa, 17 yaşında da olsa TCK’nın104. Maddesinde düzenlenen bu suçu işleyebilecektir. Cinsel ilişkinin 18 yaşından küçük çocuklar arasında gerçekleşmesi halinde hangisinin fail hangisinin mağdur olacağı konusunda tereddütler meydana gelse...
Devamını Oku
20
Nis

İlacın Üretiminden Kullanımına Kadar Geçen Sürede Yer Alan Kişi ve Kurumların Yasal Sorumlulukları

Hastanın tedavi sürecinde kullanmış olduğu ilacın beklenen yararı göstermek yerine, hastaya zarar vermesi durumunda; ilacın üretim sürecinden hastaya ulaşana kadar geçen süreçte başta ilaç üreticisinin, hekimin, klinik araştırmacısının, eczacının, klinik araştırma etik kurullarının ve üyelerinin, hastanelerin ve sağlık bakanlığının olmak üzere pekçok kişi ve kuruluşun cezai ve hukuki sorumlulukları doğmaktadır. Bu sorumluluğun kaynağı; ilaçların tasarımındaki...
Devamını Oku
tck 133
15
Mar

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu (TCK 133.Md)

Dinleme teknolojilerinin her geçen gün gelişmesi ile kişiler arasındaki konuşmaların gizliliğini ihlalde artış meydana gelmekle birlikte kişilerin özel yaşamına müdahalede de artış meydana gelmiştir. Kişiler arasındaki haberleşmenin dinlenmesi ve kayda alınması suçu Türk Ceza Kanunu’nun 133.maddesinin birinci fıkrasında “Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses...
Devamını Oku
Haberlesmenin-gizliligini-ihlal-sucu
05
Şub

Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali Suçu (TCK 132 Md.)

Günümüzde haberleşme özgürlüğünün ceza hukuku normlarıyla korunması gelişen teknoloji ile birlikte önem arz etmeye başlamıştır. Bu sebeple haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçu Türk Ceza Kanunu’nun 132.maddesinde “Haberleşmenin Gizliliğini İhlal” başlığı ile düzenleme altına alınarak “kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” denilmek suretiyle müeyyideye bağlanmıştır. Aynı maddenin...
Devamını Oku
23
Ara

Örgüt Kurma, Yönetme ve Örgüt Üyeliği Suçu ve Cezası (TCK 220.Md.)

Suç işlemek için örgüt kurmak, toplum düzenini tehlikeye sokmakla birlikte, araç niteliğindeki suç örgütü, amaçlanan suçları işlemekte kolaylık sağlamaktadır. Örgüt kurmak ve yönetmek suçları, işlenmesi amaçlanan suçlar açısından hazırlık hareketi niteliğinde olsa da bu fiillerin işlenen suçtan ayrı şekilde cezalandırılması gerektiği şeklinde kanunda düzenleme yapılmıştır. Örgüt soyut bir birleşim olmayıp, hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Örgütün...
Devamını Oku
06
Ara

Kasten Öldürme Suçu ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs (TCK 81. MD.)

Kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçunun temel hali Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesinde “Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.” denilmek suretiyle cezai yaptırıma bağlanmıştır. Yine TCK’nın 82. maddesinde kasten öldürme suçunun nitelikli halleri, 83. maddesinde ise kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi yaptırıma tabi tutulmuştur. KORUNAN HUKUKİ YARAR Kasten öldürme  suçuyla...
Devamını Oku
15
Kas

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu (TCK Md.109)

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun temel hali TCK’nın 109. maddesinin ilk fıkrasında “Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.” Şeklinde düzenlenmekte iken TCK’nın 109. maddesinin 2, 3, 4 ve 5. fıkralarında bu suçun nitelikli halleri düzenlenmiştir. TCK’nın 110....
Devamını Oku
03
Kas

Yağma (Gasp) Suçu

Yağma suçu TCK’nın 148. maddesinin birinci fıkrasında, senedin yağması suçu ise ikinci fıkrasında tanımlanmıştır. TCK madde 148/1’de yağma suçu “bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya...
Devamını Oku
1 2 3 4 5
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?