Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Makaleler

22
Haz

Taahhüdü İhlal Eylemi

Yapılan icra takipleri sonrası pek çok takip borçlusu, borçlarının tamamını ödemekte güçlük çekmeleri nedeniyle, icra dairesine taahhütte bulunarak borçlarını taksitlendirme yoluna başvurmaktadır. Buna rağmen pek çok borçlu ekonomik güçlükler nedeniyle bu taahhütlerini istemeyerek ihlal etmektedir. Ne yazık ki,  taahhüdü ihlalin 2004 sayılı İcra İflas Kanunun’da müeyyidesi vardır.    Peki bu displinsizlik eyleminin oluşması için hangi şartların...
Devamını Oku
14
May

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, kişinin kamu kurum ve kuruluşlarına alınmasına engel bir durumun söz konusu olup olmadığı hakkında yapılan araştırmadır. Yapılan araştırma neticesinde kişinin kamu hizmetini görmek için güvenilir olup olmadığının tespiti yapılır. Diğer bir ifadeyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasındaki asıl amaç kamu hizmetine alınacak kişinin devlete, kanunlara ve Anayasaya bağlı şekilde...
Devamını Oku
10
May

Uzman Erbaş Sözleşmesinin Feshi Sebebiyle Açılacak İptal Davası

Milli Savunma Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan pek çok uzman erbaş idare tarafından sözleşmelerinin süresinden önce feshedilmesi durumuyla sıkça karşılaşmaktadır. İdare sözleşme fesihlerinde kendisine tanınan takdir yetkisini bazen ölçülülük ilkesine aykırı bir şekilde kullanarak, personelin hak kaybına uğramasına ve mağdur olmasına sebebiyet vermektedir. Sözleşmesi hukuka aykırı şekilde feshedilen personel, idare tarafından tesis edilen sözleşme...
Devamını Oku
15
Mar

Cinsel Saldırı Suçu (TCK 102.Md.)

5237 sayılı TCK’ nın 102. Maddesinde cinsel saldırı suçu düzenlenmiştir. Cinsel saldırı suçunun basit şekli bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenmişken nitelikli halleri diğer fıkralarda belirtilmiştir. SUÇUN MADDİ UNSURLARI Fail; Cinsel suçlar dediğimizde her ne kadar aklımıza ilk önce erkek gelse de, bu suçun faili kadınlar da olabilmektedir. Cinsel saldırı suçu ayrı cinsler arasında olabileceği gibi aynı...
Devamını Oku
22
Oca

Tam Yargı Davaları (İdari Tazminat Davaları)

Tam yargı davası, idarenin işlem ve eylemleri sonucu kişisel hakları doğrudan doğruya ihlal edilen kişilerin, uğradıkları zararın giderilmesi istemiyle idari yargıda açtıkları davadır. Bu davanın açılmasında ki amaç, belirtildiği üzere, idarenin işlem ve eylemlerinden dolayı meydana gelen zararların talep edilmesidir. Önemli olan husus “zarar”ın meydana gelmesidir.   Bu dava sürecinde, idarenin işlem ve eylemlerinden dolayı...
Devamını Oku
tck 188
09
Oca

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Suçu TCK 188. Md.

İçindekiler1 TCK 1882 Öncelikle uyuşturucu madde nedir?3 FAİL4 MAĞDUR5 SUÇUN KONUSU6 HAREKET- SONUÇ6.1 UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDEYİ İTHAL ETME6.2 UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDENİN BİR ÜLKEDEN TRANSİT OLARAK GEÇİRİLMESİ UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDEYİ İTHAL SUÇUNU OLUŞTURUR MU?6.3 UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDEYİ İHRAÇ ETME6.4 UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATMAK, SATIŞA ARZ ETMEK, BAŞKALARINA VERMEK, SEVKETMEK, NAKLETMEK, DEPOLAMAK,...
Devamını Oku
02
Oca

Kıymetli Evrakın Zıyaı ve İptal Davası

Kıymetli evraka bağlı hak, ancak senedin hamili olmak ve senedi ibraz etmek şartıyla elde edilir. Bu nedenle kıymetli evrakın kaybolması, çalınması, kullanılamaz hale gelmesi gibi durumlarda kıymetli evraka bağlı hakkın son bulması gibi bir durum söz konuş olamaz. Sadece hakkın devri ve ileri sürülmesi imkansızlaşır. Alacaklı borçludan bir şey talep edemez. Böyle bir durum alacaklı...
Devamını Oku
Taksirle adam öldürmek
28
Ara

Taksirle Adam Öldürmek ve Cezası (TCK 85. Md.)

Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. Kural suçların kasten işlenmesi iken, taksir istisnai bir kusurluluk şekli olup hangi suçların taksirle işlenebileceği 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. Günlük yaşantımızda Taksirle işlenen suçlar arasında en çok taksirle adam öldürmek ve yaralama gelmektedir. Özellikle trafik ve...
Devamını Oku
19
Ara

Emre İtaatsizlikte Israr Suçu

(1632 SAYILI ASKERİ CEZA KANUNU MD.87) Askerliğin temel yapı taşı disiplindir. Bir ordu başarısını disiplini ile gösterir. Her askerin ahlak ve karakter olgunluğuna ulaşması, bilgi, fikir ve düşünce yapısının gelişmesi, ruhen ve bedenen güçlü olması için yüksek seviyede disiplin anlayışına sahip olması gerekmektedir. Emre itaatsizlik ve emre itaatsizlikte ısrar suçu, asker bir kişinin meslek yaşantısında...
Devamını Oku
1 2 3 4 5
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?