Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Makaleler

04
Ara

Şantaj Suçu, Unsurları ve Şantaj Suçunun Cezası

Şantaj para veya herhangi bir çıkar sağlama amacıyla bir kimseyi, kendisiyle ilgili lekeleyici, gözden düşürücü bir haberi yayma veya açığa çıkarma tehdidiyle korkutmak anlamına gelmektedir. Şantaj suçunda bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlama söz konusudur. Bu suçla korunan hukuki değer, kişinin hürriyeti ve...
Devamını Oku
03
Ara

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu

Resmi Belge Nedir? Resmi belge, bir kamu görevlisi tarafından görevi gereği olarak düzenlenen yazıyı ifade etmektedir. Bu nedenle düzenlenen belge ile, kamu görevlisinin ifa ettiği görev arasında bir irtibatın bulunması gerekir. Söz konusu suç 3 farklı şekilde oluşur; 1. Resmi belgeyi sahte olarak düzenlemek; resmi belge esasında mevcut olmadığı halde, mevcutmuş gibi sahte olarak üretilmesidir. Sahtelikten söz...
Devamını Oku
02
Ara

Güvenlik Soruşturmasının Anayasal Hakları İhlali

  Kamu hizmeti ve görevine atanacaklar hakkında 2018 yılında yayınlanan 676 sayılı KHK ile yapılması zorunlu hale getirilen güvenlik soruşturması, AYM  tarafından “kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğinin korunmasının anayasal teminat altında olması nedeniyle “ iptal edildi.   Anayasa Mahkemesi ;   “Anayasanın 20. Maddesinde düzenlenen Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının, insan onurunun korunması ve bireyin kişiliğini...
Devamını Oku
28
Kas

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık suçu, mal varlığına karşı işlenen bir suç olup, hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olacak şekilde failin veya başkasının, haksız bir yarar sağlamasıdır. Dolandırıcılık suçunu diğer malvarlığına karşı işlenen suç tiplerinden farklı kılan, aldatma temeline dayanan bir suç olmasıdır. Hileli davranışlarla kişinin iradesi sakatlanmaktadır. Bu nedenle dolandırıcılık suçuyla korunan hukuki yarar...
Devamını Oku
27
Kas

Muris Muvaazası Hukuksal Nedenine Dayalı Olarak Açılan Tapu İptal ve Tescil Davası

MUVAZAA Tarafların 3. Kişileri aldatmak amacıyla gerçek iradelerine uymayan, aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan bir görünüş yaratmak hususunda anlaşmalarıdır. Muvazaa iddiasını sözleşmenin tarafları ileri sürebileceği gibi hukuki yararı bulunan, ayni veya kişisel hak sahibi üçüncü kişiler tarafından da ileri sürülebilir. MURİS MUVAZAASI  Mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmayı hedefleyen mirasbırakanın gerçek amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği...
Devamını Oku
07
Ağu

Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır ve Hukuki Sonuçları Nelerdir?

Kural olarak bir işveren yanında çalıştırmış olduğu işçileri sigortasız olarak çalıştıramaz, çalıştırıldığı takdirde özel kanunlarda düzenlenmiş olan cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalmaktadır. Peki, işveren yanında çalıştırmış olduğu işçinin sigortasını yapmazsa işçinin ne yapması gerekmektedir? Böyle bir durumda karşılaşan işçi; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında hizmet tespit davası açması gerekmektedir. İşçinin,...
Devamını Oku
30
Tem

Muvazaa ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir?

Miras bırakanların çeşitli nedenlerle mirasçılarından mal kaçırması söz konusu olabilmektedir. Bu mal kaçırma, miras bırakan ve sözleşmenin karşı tarafının görünürde bir sözleşme yapması ancak bu sözleşmenin arkasına asıl niyetlerini içeren başka bir sözleşmeyi gizlemesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Muris muvazaası olarak adlandırılan bu durum kanunlarımızda yer almamakla birlikte uygulamada sıkça rastlanan bir olgudur.  Miras bırakanı muvazaalı...
Devamını Oku
28
Tem

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak

Uyuşturucu kullanmak için uyuşturucunun satın alınması, kabul edilmesi, bulundurulması ile birlikte uyuşturucu kullanılması da bir çok ülke ceza kanununda olduğu gibi TCK’da da ceza ile karşılanması gereken bir suç olarak kabul edilmektedir.  5237 sayılı TCK 191 maddesinde yer alan, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçu, 6545 sayılı Türk...
Devamını Oku
28
Tem

İşe İade Davası

İşe iade davası, geçerli bir fesih nedeni olmadan işveren tarafından işten çıkartılan isçinin tekrar işe iadesi için başvurulan bir yoldur. İşe iade davası, isçinin is güvencesini sağlayan ve çalışmadığı zamanlardaki uğramış olduğu zararları tazmin etme imkânı veren bir davadır.  İş sözleşmesinin, işveren tarafından keyfi feshedilmesine karşı işçinin korunması amacı ile iş güvencesi getirilmiştir. İş güvencesi,...
Devamını Oku
1 2 3 4 5
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?