Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Makaleler

07
Ağu

Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır ve Hukuki Sonuçları Nelerdir?

Kural olarak bir işveren yanında çalıştırmış olduğu işçileri sigortasız olarak çalıştıramaz, çalıştırıldığı takdirde özel kanunlarda düzenlenmiş olan cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalmaktadır. Peki, işveren yanında çalıştırmış olduğu işçinin sigortasını yapmazsa işçinin ne yapması gerekmektedir? Böyle bir durumda karşılaşan işçi; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında hizmet tespit davası açması gerekmektedir. İşçinin,...
Devamını Oku
30
Tem

Muvazaa ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir?

Miras bırakanların çeşitli nedenlerle mirasçılarından mal kaçırması söz konusu olabilmektedir. Bu mal kaçırma, miras bırakan ve sözleşmenin karşı tarafının görünürde bir sözleşme yapması ancak bu sözleşmenin arkasına asıl niyetlerini içeren başka bir sözleşmeyi gizlemesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Muris muvazaası olarak adlandırılan bu durum kanunlarımızda yer almamakla birlikte uygulamada sıkça rastlanan bir olgudur.  Miras bırakanı muvazaalı...
Devamını Oku
tck 191
28
Tem

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak

Uyuşturucu kullanmak için uyuşturucunun satın alınması, kabul edilmesi, bulundurulması ile birlikte uyuşturucu kullanılması da bir çok ülke ceza kanununda olduğu gibi TCK 191. maddede de ceza ile karşılanması gereken bir suç olarak kabul edilmektedir. 5237 sayılı TCK 191 maddesinde yer alan, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçu, 6545...
Devamını Oku
28
Tem

İşe İade Davası

İşe iade davası, geçerli bir fesih nedeni olmadan işveren tarafından işten çıkartılan isçinin tekrar işe iadesi için başvurulan bir yoldur. İşe iade davası, isçinin is güvencesini sağlayan ve çalışmadığı zamanlardaki uğramış olduğu zararları tazmin etme imkânı veren bir davadır.  İş sözleşmesinin, işveren tarafından keyfi feshedilmesine karşı işçinin korunması amacı ile iş güvencesi getirilmiştir. İş güvencesi,...
Devamını Oku
karşılıksız çek nedir
17
Tem

Karşılıksız Çek Nedir? Çekin Karşılıksız Çıkması Durumunda Ne Yapılır?

KARŞILIKSIZ ÇEK NEDİR? Karşılıksız çek, bankadaki hesapta para olmadan düzenlenen çek anlamına gelir. Bu çekin bankalar nezdinde bir karşılığı yoktur. Bu nedenle hamili tarafından tahsil edilemez. Türk hukukunda karşılıksız çek keşide etme suçu şikayete bağlıdır. Yeni Çek Kanunu bu ilkeyi muhafaza etmiş ve karşılıksız çek keşide etme suçundan dolayı kovuşturma yapılmasını hamilin şikayetine bağlamıştır. ŞİKAYE...
Devamını Oku
17
Tem

Mal Beyanı

MAL BEYANI NEDİR   ?    Mal beyanı, İcra ve İflas Kanunumuzun 74. vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre mal beyanı; aleyhinde (hakkında) icra takibi yapılan borçlunun, gerek kendisinde gerek üçüncü şahıslar elinde bulunan mal (eşya), alacak ve haklarından, borcuna yetecek kadarının cins, tür, nitelik ve özelliklerini, her türlü kazanç ve gelirlerini, yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını ve...
Devamını Oku
09
Tem

Boşanma Davası Açarken Davamızı Hangi Sebeplere Dayandırmalıyız?

Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri, özel sebepler ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk hukuk doktrininde ise  boşanma sebepleri, “mutlak” ve “nisbi” boşanma sebepleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.   Mutlak boşanma sebeplerinde, kanunda belirlenen olayın ispatı halinde diğer eş için ortak hayatı çekilmez hale getirip getirmediği araştırılmamaktadır. Zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı...
Devamını Oku
hagb nedir
07
Tem

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması – HAGB Nedir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, diğer deyişle hagb nedir? Bu kurum ile amaçlanan, hakkında bu yönde karar verilen sanığın, cezası infaz edilmeksizin ıslah olmasıdır. Ayrıca sanık hükümlü statüsü içinde değerlendirilmeyerek, sanığa adeta bir şans verilmektedir. Yine hapis cezasının hükümlü üzerindeki olumsuz etkileri engellenmekte ve hükümlü iş ve aile çevresinden koparılmamaktadır. HAGB NEDİR? Hükmün açıklanmasının geri bırakılması,...
Devamını Oku
1 2 3 4 5
error: Bu içerik koruma altındadır.
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?