İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku - Kayseri İş Avukatı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

kayseri iş avukatı, kayseri iş kanunu avukatı

İş hukuku; toplumdaki bireylerin iş ilişkilerinin düzenlenmesinden sorumlu olan hukuk dalıdır. İş ilişkilerinin daha iyi bir toplumsal hayat adına kesinlikle düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak, iş hukukunun tüm iş ilişkilerini düzenlemesi söz konusu değildir. 

İş hukukunun düzenlediği iş ilişkisinin her şeyden önce iş sözleşmesine dayalı olması gerekir. Buna ek olarak, iş sözleşmesinin taraflarının işçi ve işveren olması gerekmektedir. İşçinin işverene bağımlı olması başka bir detay olarak ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak, iş hukukunun teknik, ekonomik ve hukuki açıdan bağımlılığın söz konusu olduğu iş ilişkilerini düzenlemesi mümkün olmaktadır. 

Sosyal güvenlik hukuku; toplumdaki bireyler ile sosyal yardımlar, sosyal sigortalar ve sosyal hizmetler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini sağlayan hukuk türü olarak bilinmektedir. 


İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Hizmeti

Arslan Hukuk Bürosu olarak iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında her zamanen kaliteli avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermek öncelikli görevimizdir. Bu sebeple, iş ve sosyal güvenlik hukukuna dair tüm sorunlarınızın çözümü adına gönül rahatlığıyla hukuk büromuzdan destek alabilirsiniz.

Sosyal güvenlik hukukualanında genel bilgiler almak adına da hukuk büromuzun danışmanlık hizmetinden faydalanabilirsiniz. Bunun dışında, hizmet tespit davalarıiş kazalarından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları, işçilik alacaklarından kaynaklı alacak ve tazminat davaları hukuk büromuzun ilgi alanına girmektedir. 

İşçilik alacaklarından kaynaklı alacak davasının konusunu, kıdem ve ihbar tazminatı, ödenmeyen ücretler, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, genel tatil ve ulusal bayram ücretleri, hafta tatili ücreti gibi alacaklar oluşturmaktadır. Sosyal güvenlik hukukuna dair en sık görülen dava ise Sosyal Güvenlik Kurumu işleminin iptali davaları olarak bilinmektedir.

Arslan Hukuk Bürosu; söz konusu davalarda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olup İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunlarından kaynaklı olan her uyuşmazlık için Arslan Hukuk Bürosu'ndan hizmet alabilirsiniz. 


Diğer Hizmetler

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin