Miras Hukuku - Kayseri Miras Avukatı

Miras Hukuku

kayseri miras avukatı, miras avukatı

Miras hukuku; bir kişinin ölmesi veya gaip duruma düşmesi halinde söz konusu kişinin mal varlığının kimlere ve hangi şekilde paylaştırılacağını düzenleyen hükümlere sahip olan bir hukuk dalıdır. Miras hukukunun temelinde mirasçı kavramı büyük yer tutmaktadır. Buna göre, iki adet mirasçı bulunmaktadır. Yasal ve atanmış olarak mirasçıların sınıflara ayrılması söz konusudur. 

Yasal mirasçılar; miras bırakan kişinin iradesine bağlı olmayan ve miras bırakanın ölümü üzerine doğrudan kanundan kaynaklı olarak ortaya çıkan bir miras hukuku statüsüdür. Yasal mirasçılık; Medeni Kanun'un 495 ile 501. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Medeni Kanun'a göre yasal mirasçılar arasında miras bırakan kişinin kan hısımları, evlatlık ve altsoyuyla beraber sağ kalan eşi bulunmaktadır. 

Tüm bunların dışında, birinci, ikinci ve üçüncü derece mirasçılar bulunmaktadır. Söz konusu derecelendirmenin miras hukukunun bir kavramı olan zümre sistemine göre düzenlendiğini söylemek gerekir. 

 

Miras Hukuku Hizmeti

Arslan Hukuk Bürosu olarak miras hukuku dalında en kaliteli ve güvenilir avukatlık ve danışmanlık hizmetini vermekten gurur duyuyoruz. 

Verdiğimiz miras hukuku hizmetlerinden bahsetmek gerekirse; 

- Mirastan mal kaçırma davası

- Mirasçıların miras talebine veya reddine yönelik açmış oldukları tüm davalar

- Mirasta tenkis davası ve saklı pay

- Mirasçı tayini sözleşmesi ve vasiyetname düzenlenmesi

- Mirasta mal paylaşımı ve saklı hakkın korunmasına yönelik dava

- Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin düzenlenmesi

- Vasiyetnamenin açılması davası

- Veraset ilamı davası 

- Mirasın hükmen reddi davası 

- Mirasın reddi ve beyan süresine dair danışmanlık hizmeti. Bu konuda, mirastan sonraki üç ay büyük önem taşımaktadır. Kişinin ölmesinin ardından mirasçılarının üç ay içerisinde söz konusu kişinin ne kadar taşınır veya taşınmaz gayrimenkulü varsa ölümün gerçekleştiği yerin vergi dairesine bildirme zorunluluğu bulunmaktadır. 

- Bunun dışında, mirasçılar, mirası zımnen kabul etmedikleri müddetçe daima ödemeden aczin tesbitini isteyebilirler. Genel olarak bu konularda hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

- Terekeyle ilgili her türlü tespit, taksim ve defter tanzimi davaları 

- Danışıklı miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları gibi konularda hizmet verilmektedir. 

 

Diğer Hizmetler

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin