Ticaret Hukuku - Kayseri Ticaret Avukatı

Ticaret Hukuku

kayseri ticari dava, kayseri ticaret hukuku avukatı, kayseri ticaret avukatı

Günümüzde ticaret, tek bir ülkenin sınırları içinde cereyan eden bir faaliyet olmaktan çıkmış ve uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Yabancı unsur taşıyan ticari ilişkilerin yoğunluk kazanması, bunların, birbirinden farklı hükümler içeren hukuk sitemlerinden hangisine tabi olacağı sorununu ön plana çıkarmıştır. Bu nedenle uluslararası ticaretin gelişmesi, ticaretin bu tür kuşkulardan uzakta, güvenlik içinde gerçekleşmesine bağlıdır. Bu güveni ise ticaret hukuku sağlamaktadır.

 

Ticaret hukuku, ticari bir faaliyeti düzenleyen hukuk dalıdır. Ticari faaliyetler ise ticari malların üretimi, tüketimi ve değişimi aşamalarından oluşmaktadır. Ticaret hukuku; Ticari İşletme Hukuku,  Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evraklar Hukuku’ndan oluşmaktadır.

Ticaret hukuku; Borçlar Kanunu'nda değinilmeyen veya çok az değinilen alanların doldurulmasını sağlamaktadır. Ticaret hukuku; ticari işletmeyi ilgilendiren her detay hakkında kanuni bir sınır belirlemektedir. Ticari şirketlerin yapılarından tutun da çalışma ve eylemlerinin nasıl başlayıp nasıl sona erdirileceğine kadar her türlü kapsam ve yükümlülükler hakkında yapılmış düzenlemeler ticaret hukuku içerisinde kendisine yer bulmaktadır. 


Kayseri Ticaret Avukatı

Arslan Hukuk Bürosu olarak, ticaret hukukuna dair her türlü uyuşmazlık çözümünde avukatlık ve danışmanlık hizmetini veriyoruz.

Kayseri ticaret avukatı olarak ticaret hukuku alanında;

- Ticari Alacak,

- Banka Teminat Mektubunun iadesi ve depo edilmesi,

- Elatmanın Önlenmesi (banka teminat mektubundan, eser sözleşmesinden, ,inanç sözleşmesinden kaynaklanan)

- Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali

- İflas

- İpotek (İpoteğin kaldırılması, terkin İstemli, Tescil İstemli)

- İstirdat

- İtirazın İptali

- Ticari Şirkete Kayyım atanması

- Kıymetli Evrak İptali (Bono, Poliçe, Çek, Hisse Senedi, Zayi nedeniyle)

- Menfi Tespit

- Sıra Cetveline İtiraz ve Tazminat , davalarında müvekkilinin hak ve menfaatlerini en iyi şekilde koruyacak avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Diğer Hizmetler

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin