Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Kapsamında Zimmet ve Evrakta Sahtecilik Suçu

ÖZET:
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda zimmet suçu yanında sahtecilik suçundan da ayrıca cezaya hükmolunacağına ilişkin bir düzenleme bulunmaması nedeniyle, sanığın zimmet eylemini gerçekleştirirken, sahte belge tanzim etmesi, zimmet suçunun unsuru olarak değerlendirilip, sanık hakkında ayrıca sahtecilik suçundan cezaya hükmedilmemesi gerekmektedir.

T.C YARGITAY
7.Ceza Dairesi
2014/ 18004   ESAS
2016 / 6914    KARAR
Sanık F.C. T.C Ziraat Bankası A.Ş Beşikdüzü şubesinde asistan servis yetkilisi olarak görev yaptığı sırada karayolları istimlak bedeli adı altında açılan ve istimlak ödemelerinin kayıt edildiği 42894261 özlüğü altında 5001,5007 ve 5010 ek numaralı hesaplardaki istimlak bedellerini hak sahiplerine ödemeyerek toplam 260.907,22 TL, açılmış kredi hesaplarına ana para veya taksit ödemesi yapan müşterilerin kendisine teslim ettikleri faturaları müşterilerin kredi hesaplarına aktarmayarak veya hiç banka kayıtlarına almayarak toplam 45.063,56 TL, kendisine tarımsal veya bireysel kredi açılması uygun görülen ancak henüz kredilerini kullanmayan müşterilerin kredi tutarlarını veya kredi kullanmaktan vazgeçen müşteriler adına kullandırdığı kredilerin bedellerini müşterilere ödemeyerek toplam 34.050 TL, şubeye tahsil edilmek amacı ile verilmiş senetlerin tahsilatlarını sağlamasına rağmen senet bedellerini banka kayıtlarına almayarak toplam 4,500 TL olmak üzere toplam 344.520,78 TL yi düzenlediği fişlerin ve diğer evrakın bir kısmına müşteriler adına sahte imza atmak suretiyle zimmetine geçirdiği, zimmetinin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarda bulunarak bir suç işleme kararı icrası kapsamında değişik zamanlarda aynı suçu birden fazla işlediğinden bahisle 5411 sayılı Yasa’nın 160/2,TCK’nun 43/1, TCK’nun 207/1,43,53ve 63.maddeleri gereğince cezalandırılması talebiyle açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda sanığın özel evrakta sahtecilik ve 5411 sayılı Yasa’nın 160/1. maddesi gereğince banka zimmeti suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmişse de;
1-Zimmetin, banka içi kayıtların olağan bir denetimi, araştırma ve karşılaştırılması suretiyle kesin bir biçimde ortaya çıkarılabilecek durumda olması halinde basit olarak nitelendirilmesi mümkün olup;
Ayrıca,
Tediye fişleri kullanılarak banka parasının zimmete geçirilmesinde fiilin, basit ya da nitelikli zimmet suçunu oluşturup oluşturmayacağının değerlendirilmesi bakımından;
a)Tediye fişleri bulunamamış ya da bulunan tediye fişlerinde mudi imzası yok ise, eylem basit zimmet,
b)Mudiyi yanıltarak veya kandırılarak imzalatılan boş bir tediye fişini kullanılıp, mudinin bilgi ve talimatı olmaksızın hesabından para çekilerek mal edinilmiş ise, eylem nitelikli zimmet,
c)Tediye fişine mudi yerine sahte imzalar atılmak suretiyle gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak, fişler üzerindeki sahte imzaların ilk bakışta ve basit bir inceleme ile sahteliğinin anlaşılması halinde eylem basit zimmet, sahteciliğin aldatıcılık özelliğinin bulunması halinde ise eylem nitelikli zimmet suçunu oluşturacaktır.
Buna göre, dosyanın bankacılık işlemleri konusunda uzman bilirkişiler heyetine tevdi edilerek sanığın eylemlerinin her bir işlem yönünden ayrı ayrı basit nitelikli zimmet kapsamında kalıp kalmadığının tespiti, nitelikli zimmet suçundan hüküm kurulması halinde, adli para cezasının tayini yönünden 5411 sayılı Yasa’nın 160/2. maddesinde yer alan “hükmolunacak adli para cezası miktarının bankanın uğradığı zararın üç katından az olamayacağına” ilişkin düzenleme uyarınca, üç katı uygulamasından nitelikli zimmet kapsamında değerlendirilen eylemler nedeniyle oluşan ve tazmin edilmeyen zarar miktarının dikkate alınacağı ve bu nitelikte bir zararın bulunmaması halinde ise sadece gün adli para cezası tayin edileceği, anılan maddedeki üç kat uygulamasının yapılamayacağı hususları gözetilerek sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, yetersiz ve yerinde olmayan bilirkişi raporuna itibarla sanık hakkında basit zimmet suçunu işlediğinden bahisle yazılı şekilde hüküm tesisi,
2-Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 06.04.2010 tarih ve 2010/7-38 Esas, 2010/79 sayılı kararında belirtildiği üzere; 5411 sayılı Bankacılık Yasasında zimmet suçu yanında sahtecilik suçundan da ayrıca cezaya hükmolunacağına ilişkin bir düzenleme bulunmaması karşısında, sanığın zimmet eylemlerini gerçekleştirirken, sahte belge tanzim etmesi fiillerinin de zimmet suçunun unsuru olarak değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden sahtecilik suçundan ayrı ceza tayini,
3- Hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 E.2015/85 K. sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nun 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi nedeniyle bir karar verilmesinin gerekmesi,
Yasaya aykırı olup, sanık müdafii ile katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 16.03.2016 günü oybirliğiyle karar verildi.
Zimmet suçunun tanımı, maddi unsurları ve yaptırıma ilişkinin makalemize ulaşmak için tıklayınız: Zimmet Suçu

Benzer Yazılar

Yorum Yaz

error: Bu içerik koruma altındadır.
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?