Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

İş Sözleşmesi Devam Ederken Yapılan Kıdem Tazminatı Ödemeleri

 

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/4468

K. 2013/13460

T. 6.5.2013

 

DAVA : 

Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti ile genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, istemi kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 

KARAR : 

A )Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, davalı şirketin Libya ve Umman ülkelerinde yaptığı inşaat işinde kepçe operatörü olarak çalışırken haksız şekilde işten çıkarıldığını belirterek, kıdem-ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesini istemiştir.

B )Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının kesintili olarak çalıştığını ve ara dönemlerde kıdem tazminatlarının ödendiğini, fazla çalışma yapmadığını ve alacakların zamanaşımına uğradığını belirterek, davanın reddini istemiştir.

C ) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yıllık izin ücreti talebinin reddine, diğer taleplerin kabulüne karar verilmiştir.

D ) Temyiz:

Kararı taraflar temyiz etmiştir.

E ) Gerekçe:

1- )Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- )Somut olayda davacı, davalıya ait işyerinde 5.6.1987- 18.12.1987, 20.04.1988-22.12.1988, 1.10.1991-1.5.1994, 3.8.1995-6.3.1996, 26.7.1996-5.12.1997, 16.7.1998-19.5.1999, 25.3.2004-4.5.2005 arasında kesintili olarak çalışmıştır.

Davacıya 3.8.1995-6.3.1996 dönemi için 43 dinar, 26.7.1996- 5.12.1997 dönemi için 77 Dinar, 16.7.1998-19.5.1999 dönemi için 66 Dinar kıdem tazminatı ödemesi yapılmıştır.

Mahkemece, kıdem tazminatı ödemesi yapılan dönemler tasfiye edilerek, bakiye süre için hesaplanan kıdem tazminatı alacağı hüküm altına alınmıştır.

İş sözleşmesi devam ederken yapılan kıdem tazminatı ödemeleri avans niteliğinde olup davacının tüm çalışma dönemi için hesaplanan kıdem tazminatı tutarı bulunup, bundan yapılan ödemelerin mahsubu ile bakiye tutara hükmedilmesi gerekirken, mahkemece ödeme yapılan dönemlerin tasfiye edilmesi hatalıdır.

3- )Somut olayda davacının ihbar tazminatı alacağı mahkemece 4 haftalık ücret üzerinden hesaplanmıştır. İş Kanunu’nun 17.maddesine göre kıdem süresi 3 yılı geçen işçinin ihbar tazminatının fesih tarihindeki 8 haftalık giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanması gerekmiştir.

 

SONUÇ : 

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 06.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar

Yorum Yaz

WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?