Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu, Kişi Özgürlüğünün Korunması, Bireyin, Psikolojik ve Ruhsal Bakımdan Rahatsız Edilmemesi

T.C.

YARGITAY

18. CEZA DAİRESİ

E. 2016/4597

K. 2018/3311

• KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU ( Bazı Hareketlerin Bir Kez Yapılması ile Suçun Israr Öğesi Oluşmaz Ancak Bir Çok Kez Tekrarı ile Oluşacağı/Temadiye Elverişli Hareketler Yönünden Olgusal Bir Değerlendirme Yaparak Hukuka Aykırı Davranışın Israr Boyutuna Gelip Gelmediğinin Belirlenmesi Gerektiği – Sanığın Olay Günü Saat 36 Kez Katılanı Aradığının Anlaşılması ve Sanığın da Bu Hususu İkrar Ettiği/Bilgisi Olan Tanık Duruşmaya Çağrılıp Dinlenilerek Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği )

• TEMADİYE ELVERİŞLİ HAREKET

• SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAKDİRİ

DAVA :

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : 

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

TCK’nın 123. maddesinde düzenlenen kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun unsurlarından birisi de ısrar öğesidir. Bazı hareketler yapıları gereği temadiye uygun değildir bu hareketlerin birkez yapılması ile suçun ısrar öğesi oluşmaz ancak bir çok kez tekrarı ile oluşur. Ancak temadiye elverişli hareketler bakımından ise suçun oluşması için birden çok kez tekrarını aramak hükmün konuluş amacı ve korunan hukuki yarara hizmet etmez. Temadiye elverişli hareketler yönünden olgusal bir değerlendirme yaparak hukuka aykırı davranışın kişinin huzur ve sükununu bozacak yoğunluğa yani ısrar boyutuna gelip gelmediği belirlenmelidir.

Yukarıdaki değerlendirmelere göre somut olayda; dosya kapsamından sanığın olay günü saat 11:30 ile 12:08 arasında 36 kez katılanı aradığının anlaşılması ve sanığın da bu hususu ikrar etmesi karşısında, olaya dair görgüye dayalı bilgisi olduğu anlaşılan tanık usulünce duruşmaya çağrılarak dinlenilmesi ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, eksik kovuşturma ve yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi,

SONUÇ : 

Kanuna aykırı ve katılanın temyiz nedenleri bu sebeplerle yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 09.03.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar

Yorum Yaz

error: Bu içerik koruma altındadır.
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?