Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat İstemi – Hatır Taşıması

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/7422

K. 2012/6339

 

• TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ(Araç Sürücüsünün Annesinin Hayatını Kaybettiği ve Kardeşinin Yaralandığı – Hatır Taşımasından Bahsedilemeyeceğinden Tazminattan İndirim Yapılamayacağı)

 

• MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ(Kazada Hayatını Kaybeden Anne ve Kardeşin Taşınmasının Aile Bireyi Olması Nedeni İle Ücretli Taşınması Durumuna Göre Taşınanın Değil Taşıyanın Menfaatine Olduğu – Taşımanın Hatır Taşıması Olduğunun Kabulü İle İndirim Yapılmak Suretiyle Tazminata Hükmedilemeyeceği)

 

• ANNE VE KARDEŞİ TAŞIMA(Hatır Taşıması Olmadığı – Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat İsteminde Hatır Taşıması Olduğundan Bahisle Tazminatta İndirim Yapılamayacağı)

 

• HATIR TAŞIMASI(Anne ve Kardeşin Taşınmasının Hatır Taşıması Olmadığı – Tazminattan İndirim Yapılamayacağı)

 

• AİLE BİREYLERİNİN TAŞINMASI(Kazada Hayatını Kaybeden Anne ve Kardeşin Taşınmasının Taşıyanın Menfaatine Olduğu – Taşımanın Hatır Taşıması Olduğunun Kabulü İle İndirim Yapılmak Suretiyle Tazminata Hükmedilemeyeceği)

 

Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Meydana gelen kazada araç sürücüsünün annesi hayatını kaybetmiş, kardeşi yaralanmıştır. Kazada hayatını kaybeden anne ve kardeşin taşınması aile bireyi olması nedeni ile ücretli taşınması durumuna göre taşınanın değil taşıyanın menfaatinedir. Bu gibi durumlarda hatır taşımasından bahsedilemez. Taşımanın hatır taşıması olduğunun kabulü ile indirim yapılmak suretiyle tazminata hükmedilmesi hukuka aykırıdır.

 

DAVA : 

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

 

KARAR : 

Davacılar vekili, davalının trafik sigortacısı olduğu aracın neden olduğu kaza sonucunda Zerife’nin yaralandığını ve diğer müvekkillerinin desteğinin hayatını kaybettiğini ileri sürerek, 23.240,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı, 29.924,00 TL işgücü kaybı tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporuna göre davanın kısmen kabulüne 10.891,11 TL destekten yoksun kalma tazminatı, 11.000,00 TL işgücü kaybı tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Meydana gelen kazada araç sürücüsü A.A.’nın annesi hayatını kaybetmiş, kardeşi yaralanmıştır. Trafik hukukuna ilişkin öğretide bu konuda bir kavram birliği olmadığı gözlemlenmekte, ancak “Hatır için ücretsiz taşıma” ve “aracı hatır için ücretsiz kullandırma” tamlamalarının benimsendiği görülmektedir. Hatır taşımaları bir menfaat karşılığı olmadığı cihetle, bu gibi taşımalarda BK.nun 43. maddesi uyarınca tazminattan uygun bir indirim yapılması, gerek öğretide gerekse Yargıtay İçtihatlarında benimsenmiş ve yerleşmiş bulunmaktadır. Kazada hayatını kaybeden anne ve kardeşin taşınması aile bireyi olması nedeni ile ücretli taşınması durumuna göre taşınanın değil taşıyanın menfaatinedir. Bu nedenle bu gibi durumlarda hatır taşımasından bahsedilemez. Mahkemece anılan husus gözardı edilerek taşımanın hatır taşıması olduğunun kabulü ile indirim yapılmak suretiyle tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiştir. 

 

SONUÇ : 

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine, 17.05.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar

Yorum Yaz

error: Bu içerik koruma altındadır.
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?