Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Kategori

Ceza Hukuku

Vücut Dokunulmazlığının İhlal Edilmesi – Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU 2014/14-342 ESAS 2017/476 KARAR DAVA : Çocuğun cinsel istismarı suçundan sanık ….’un 765 Sayılı TCK’nun 421/ikinci cümle ve 80 ile 647 Sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca 2310 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Yalova 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 17.06.2010 gün ve 13-500 Sayılı hükmün, sanık müdafii tarafından temyiz...

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu – Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Yargı Kararı

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ 2014/21254 ESAS 2015/4292 KARAR DAVA : Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçundan sanık …’ün mahkumiyetine dair hüküm, sanık müdafii tarafından, sanık …’in mahkumiyetine dair hüküm, sanık … tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: KARAR : 17/07/2012 tarihli iddianame içeriğine ve incelenen dosya kapsamına göre, sanık …’in, ticari rekabetten...

Kasten Yaralamaya Teşebbüs – Silahla Tehdit Yargı Kararı

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ          2020/1143 Esas 2020/3045 Karar   SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralamaya teşebbüs, 6136 sayılı Kanuna aykırılık Katılan sanık … müdafiinin dilekçesi içeriğine göre, sanık ve katılan sıfatıyla katılan sanık …’ın sanık sıfatıyla temyiz isteklerinin bulunduğu kabul edilerek; 1- Sanık …’ın 6136 sayılı Yasaya muhalefet, sanık …’nin mağdur …’a karşı kasten öldürmeye teşebbüs, sanık …’in mağdur …’ye karşı eylemine...

Kasten Öldürmeye Teşebbüs Yargıtay Kararı

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ          2020/1143 Esas 2020/3045 Karar SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralamaya teşebbüs, 6136 sayılı Kanuna aykırılık Katılan sanık … müdafiinin dilekçesi içeriğine göre, sanık ve katılan sıfatıyla katılan sanık …’ın sanık sıfatıyla temyiz isteklerinin bulunduğu kabul edilerek; 1- Sanık …’ın 6136 sayılı Yasaya muhalefet, sanık …’nin mağdur …’a karşı kasten öldürmeye teşebbüs, sanık …’in mağdur …’ye karşı eylemine ilişkin...

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçu – Yetersiz Gerekçe – Temadi Eden Suç – TCK 314. Md.

T.C. YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ E. 2018/2450- K. 2020/2382 Dava, silahlı terör örgütüne üye olma suçuna ilişkindir. Sanık hakkında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ……Esas sayılı dosyasında silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçundan yürütülen dava bulunduğunun anlaşılması karşısında; silahlı terör örgütüne üye olma suçu temadi eden suçlardan olup Siirt 1....

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Bu Örgütte Yönetici Olma – Fuhuş Suçu İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek – Hiyerarşik Yapılanma

T.C. YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ E. 2019/21423- K. 2020/7603 Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvuruların süreleri, kararların niteliği ve suç tarihine göre yapılan incelemede dosya görüşüldü: KARAR : A. Sanık … hakkında fuhuş suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün temyizinde; Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. UYAP sisteminden alınan güncel nüfus kaydına göre, sanık...

Hırsızlık Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmaması ve Beraat

YARGITAY 17. CEZA DAİRESİ E. 2015/5233 – K. 2015/7335 T. 13.10.2015 KARAR : Kasten işlemiş olduğu suçlar dolayısıyla hapis cezasıyla mahkûmiyetin yasal sonucu olarak sanığın, 5237 Sayılı TCK’nın 53/1. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) bentlerinde yazılı haklardan aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık...

Görüntü veya Seslerin İfşa Edilmesi Suretiyle Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu – Hakaret Suçu – Fotoğrafların Sahte Sosyal Medya Üzerinden Yayımlanması

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2019/13100- K. 2020/3721 T. 17.6.2020 Dava, hakaret ve görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarına ilişkindir. KARAR : Dairemizin 03.07.2019 tarihli tevdi kararı uyarınca; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakaret suçundan kurulan mahkûmiyet hükmüne yönelik sanık müdafinin temyizi ile ilgili olarak görüş içeren ek tebliğnamenin düzenlendiği belirlenerek...

Kasten Öldürme Suçunda HTS Kayıtları, Tanık Beyanları, Haksız Tahrik

T.C. YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ E. 2020/879 K. 2020/1644 T. 6.7.2020 Olaydan bir hafta öncesinden itibaren sanığa ait telefonun HTS kayıtlarının celbiyle, katılana ait iş yerinin konumu ile sanığa ait telefonun baz istasyonu verilerinin karşılaştırılması gerektiğinin gözetilmemesi, hatalıdır. Katılanın ifadelerinde sanığın eyleminden önce katılanın işyeri civarında araştırma yaptığına dair bilgi sahibi oldukları zikredilen tanıkların bu...

Yağma Suçu – Kesin Delil

T.C. YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ E. 2018/1179- K. 2020/1987 İncelenen dosya kapsamında; 10.02.2016 tarihinde kesici aletle yaralama olayı olduğu ihbarı gelmesi üzerine, olay yerine intikal eden kolluk görevlilerine; mağdur …’ın, oğlu olan sanık … tarafından bıçak göstermek suretiyle tehdit edildiğini söylediği, aynı gün alınan kolluk ifadesinde oğluna ait bıçağı saklaması nedeniyle sanığın kendisini balta ile...
1 2 3 4
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?