Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Kategori

İcra Hukuku

İcra Kefaleti

T.C YARGITAY  12.Hukuk Dairesi  Esas: 2016/ 12256  Karar: 2016 / 21462  Karar Tarihi: 13.10.2016     Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup...

İbraz Tarihi Yazılı Bulunmayan Çekin Kambiyo Vasfını Taşımaması ve İcra Takibinin İptali

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2017/6364 K. 2017/11957   • TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ  • ÇEKİN BANKAYA İBRAZI  • SENEDİN KAMBİYO VASFINI TAŞIMAMASI    Dava, takibin iptali istemine ilişkindir. Muhatap bankaya ibraz edilmeyen takip dayanağı çeklerin kambiyo vasfı bulunmamaktadır. Mahkemece, takibe dayanak çeklerin kambiyo senedi vasfını haiz bulunmadıkları re’sen nazara alınarak, İİK’nun 170/a-2. maddesi uyarınca...

Ödenmeyen Tüketici Kredisi Nedeni İle Emekli Maaşına El Konulması

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2016/9395 K. 2019/6461   ÖDENMEYEN TÜKETİCİ KREDİSİ NEDENİ İLE EMEKLİ MAAŞINA EL KONULMASI ( Davalı Bankanın Kesintileri Kredi Sözleşmesine İstinaden Yaptığı/İcra Müdürü Tarafından Yapılmış Bir Haciz de Bulunmadığından Borcun Ödenmemesi Üzerine Bankanın Davacının Maaşına Bloke Konulacağına Dair Hükmüne Dayanarak Kesinti ve Tahsilat Yapmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )   KREDİ BORCUNUN TAHSİLİ...
error: Bu içerik koruma altındadır.
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?