Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Kategori

İş Hukuku

Tespit Davası – SSK Sicil Numaralarının Aynı Seriden Olup Olmadığının Araştırılması

T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 2012/ 10-1147 ESAS 2013 / 244        KARAR Taraflar arasındaki hizmet tespiti davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kadıköy 3. İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 14.12.2011 gün ve 2011/398-2011/1062 sayılı kararın incelenmesi davalı SGK vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 10.Hukuk Dairesinin 29.12.2011 gün ve 2011/20174-21364 sayılı ilamı ile;...

İş Kazası Nedeniyle Manevi Zarara Karşılık Verilen İbraname

  T.C YARGITAY 21.Hukuk Dairesi 2014/ 21673   ESAS 2014 / 24109  KARAR   Davacılar murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.   Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.   Hükmün taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla...

Ücretsiz İzinde Geçen Süreler İçin Kıdem Tazminatı

T.C YARGITAY 22.Hukuk Dairesi 2016/ 28518   Esas 2020 / 650      Karar Davacı vekili; davacının davalının inşaat, yol ve gölet yapımı işyerinde mikser oparatörü olarak 07/05/2010 – 03/12/2014 tarihlerinde kesintisiz aralıksız çalıştığını, iş akdinin haksız feshedildiğini ancak işçilik alacaklarının ihtara rağmen ödenmediğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile hafta tatili ücreti, genel tatil ücreti, yıllık ücretli izin ve...

İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi

  T.C YARGITAY 21.Hukuk Dairesi 2018/ 920  ESAS 2019 / 886 KARAR Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme bozmaya uyarak ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir. Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği...

Mücbir Sebep, Hasılat Kirası, Kira Bedelinde İndirim

T.C YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2014/ 6223 Karar: 2015 / 2728 Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı kira bedelinin tenkisi davasına dair karar, davalı ve davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava, hâsılat kirasında olağanüstü nedenlerle kira parasının indirilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen...

Eğitim Giderlerinin İşçiden Talep Edilmesi

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ   KARAR :    A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı şirket ile davalı işçi arasında akdedilen 03.12.2007 tarihli iş akdi ile davalının tıbbi mümessil olarak çalışmaya başladığını, davalının 60 gün süren , masrafı davacı tarafından karşılanan eğitim seminerlerine tabi tutulduğunu, davalının bu eğitimi aldıktan sonra hizmet akdinde belirtilen süre dolmadan 04.03.2010...

Ücret Bordrosunun İmzalı ve İhtirazi Kayıtsız Olması Durumunda Tahakkuk Edenden Daha Fazla Çaşıldığının İspatı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2016/17110 K. 2019/13901 T. 24.6.2019     Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, davacının iş sözleşmesinin haksız nedenle feshettiğini iddia ederek, davacının kıdem, ihbar tazminatı, fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil, yıllık izin alacağının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.   Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili, davanın...

Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Özel Öğretim Kurumunda Çalışanların Kıdem ve İhbar Tazminatı

  T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2016/10959 K. 2019/8338 T. 11.4.2019     DAVA :  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:   KARAR : Davacı İsteminin...

Fiili Çalışmaya Dayanmayan Nedenle Yaşlılık Aylığı Alan Dul Kız Çocuğunun Babasından Aldığı Ölüm Aylığının Kesilmesi

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/21-742 K. 2013/228     DAVA :  Taraflar arasındaki “tespit ve alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 13. İş Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 21.01.2010 gün ve 2008/789 E. 2010/72 K. sayılı kararın incelenmesi davalı SGK vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 10.05.2011 gün ve 2010/3962...

Meydana Gelen Trafik Kazalarında, Kazazedenin Sağlık Giderlerinden Dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sorumluluğu

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2018/3051 K. 2018/12539 T. 20.12.2018   DAVA :  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı … Müdürlüğü vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:   KARAR : Davacı vekili, 14/05/2011 tarihinde davalıların sürücü, işleten ve...
1 2
error: Bu içerik koruma altındadır.
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?