Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Kategori

Tazminat Hukuku

İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi

  T.C YARGITAY 21.Hukuk Dairesi 2018/ 920  ESAS 2019 / 886 KARAR Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme bozmaya uyarak ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir. Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği...

Kamu Görevlisine Geçirdiği Kazadan Dolayı Tazminat Ödenmesi (Kusursuz Sorumluluk İlkesi)

T.C DANIŞTAY  10.Daire  Esas: 2016/ 1017  Karar: 2017 / 5105  Karar Tarihi: 28.11.2017   İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – DAVACININ TÜM VÜCUT FONKSİYON KAYBININ %88 ORANINDA OLDUĞU HUSUSU DİKKATE ALINARAK MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ – İDARE MAHKEMESİ KARARINDA HUKUKİ İSABET GÖRÜLMEMİŞ OLDUĞU – DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜ   İstemin Özeti: Danıştay Onuncu Dairesince verilen 16/04/2015 tarih...

Hatalı Teşhis ve Geç Tedavi Nedeniyle Hastanın Vefatı

T.C.YARGITAY 13. Hukuk Dairesi          2019/4707   E.   2019/11431 K.   Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı-… … Hizmetleri A.Ş. avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.   KARAR Davacılar vekili, müteveffa … …’nun 10/09/2007...

Araçta Boya Kalınlığının Farklı Ölçülerde Olması – Satışı Halinde Değer Kaybına Uğraması – Bedel İndirimi

T.C YARGITAY  Hukuk Genel Kurulu  2017/ 618 ESAS 2019 / 792 KARAR   Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İstanbul 3. Tüketici Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 10.04.2012 tarih ve 2011/844 E., 2012/232 K. sayılı kararın davalı vekilinin temyizi üzerine, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 18.06.2013 tarih ve 2012/20675 E., 2013/16555 K. sayılı kararı...

Terör Saldırısı – 2330 Sayılı Yasa Kapsamında Nakdi Tazminat Talebi

DANISTAY 11. Daire 2016/1873 Esas 2017/5285 Karar Dosyanın incelenmesinden; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yazısı ile Şırnak Valiliği’nden ilgililerin mirasçıları veya kendileri tarafından olay tarihinden itibaren on yıllık sürede yapılmış bir başvurunun olup olmadığının sorulması üzerine Güçlükonak Kaymakamlığı’nın ve Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yazıları ile ilgililerin mirasçıları veya kendileri tarafından olay tarihinden itibaren on...

Fazla Bilet Satışı (Overbooking) Nedeniyle Tazminat

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2018/4239 K. 2019/5756   • HAVAYOLU TAŞIMASINDA “OVERBOOKİNG” UYGULAMASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Havayolu Şirketlerinin Maliyeti Azaltmak ve Kâr Elde Edebilmek Amacı ile Bilet Alıp Uçağa Binmeyen Yolcuların Oranı Dikkate Alınmak Suretiyle Fazladan Bilet Satışı Yaptıkları Zaman Zaman Fazladan Satılan Biletler Nedeniyle Bazı Yolcu ya da Yolcuların Uçakta Yer Kalmaması...

Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat İstemi – Hatır Taşıması

17. HUKUK DAİRESİ E. 2011/7422 K. 2012/6339   • TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ(Araç Sürücüsünün Annesinin Hayatını Kaybettiği ve Kardeşinin Yaralandığı – Hatır Taşımasından Bahsedilemeyeceğinden Tazminattan İndirim Yapılamayacağı)   • MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ(Kazada Hayatını Kaybeden Anne ve Kardeşin Taşınmasının Aile Bireyi Olması Nedeni İle Ücretli Taşınması Durumuna Göre Taşınanın Değil Taşıyanın Menfaatine Olduğu – Taşımanın Hatır...

Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Özel Öğretim Kurumunda Çalışanların Kıdem ve İhbar Tazminatı

  T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2016/10959 K. 2019/8338 T. 11.4.2019     DAVA :  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:   KARAR : Davacı İsteminin...

Araca Yanlış Yakıt Konulması -Ayıplı Hizmet- Müteselsil Sorumluluk

  T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2016/16127 K. 2019/6505   Davacı, maliki olduğu … Plakalı 2013 model … marka dizel motorlu aracını 23/9/2014 tarihinde eşinin kullandığını, davalı akaryakıt satıcı … Kollektif şirketinden yakıt aldığını, yakıt alındıktan sonra araçla yola devam ederken aracın arızalandığını, aracın servise götürüldüğünü, yapılan inceleme sonucunda arızanın araca dizel yakıt yerine...

Meydana Gelen Trafik Kazalarında, Kazazedenin Sağlık Giderlerinden Dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sorumluluğu

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2018/3051 K. 2018/12539 T. 20.12.2018   DAVA :  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı … Müdürlüğü vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:   KARAR : Davacı vekili, 14/05/2011 tarihinde davalıların sürücü, işleten ve...
error: Bu içerik koruma altındadır.
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?