Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Kategori

Vergi Hukuku

Vergi Borcu Olan Limited Şirkete Yönelik Tüm Takip Yollarının Tüketilmesi

T.C. DANIŞTAY 9. DAİRE E. 2015/2371 K. 2019/1101   İSTEMİN KONUSU :  Ankara 3. Vergi Mahkemesi’nin 20/…/….. tarih ve E:2014/…, K:2014/….. Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.   YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: ……….İnş. San. Tic. Tur. Ltd. Şti’nin vergi borçlarının tahsili amacıyla şirket ortağı sıfatıyla davacı adına düzenlenen 14/01/… tarih ve 2014……… Sayılı ödeme...

Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilen Vergi Ceza İhbarnamesinde Bulunmaması

T.C. DANIŞTAY 4. DAİRE E. 2017/977 K. 2019/791 T. 4.2.2019   İSTEMİN KONUSU :    İstanbul 13. Vergi Mahkemesi’nin 29/03/2017 tarih ve E:2017/515, K:2017/860 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.   TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Dördüncü Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:   KARAR :    MADDİ...

Vergi Borcunun Limited Şirketten Tahsilinin Olanaksız Hale Gelmesi

T.C. DANIŞTAY 4. DAİRE E. 2014/7863 K. 2017/1737 T. 20.2.2017   … Danışmanlık Ticaret Limited Şirketinin ödenmeyen vergi borçlarının tahsili amacıyla şirket ortağı sıfatıyla davacı adına düzenlenen 19.11.2013 tarih ve 2013/1, 3 ve 5 takip numaralı ödeme emirlerinin iptali istemiyle dava açılmıştır. İstanbul 7. Vergi Mahkemesi’nin 26.05.2014 gün ve E:2013/3420, K:2014/1327 Sayılı kararıyla; şirket işyerinde...
error: Bu içerik koruma altındadır.
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?