Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Kategori

Ceza Hukuku

Örgüt Kurma, Yönetme ve Örgüt Üyeliği Suçu ve Cezası (TCK 220.Md.)

Suç işlemek için örgüt kurmak, toplum düzenini tehlikeye sokmakla birlikte, araç niteliğindeki suç örgütü, amaçlanan suçları işlemekte kolaylık sağlamaktadır. Örgüt kurmak ve yönetmek suçları, işlenmesi amaçlanan suçlar açısından hazırlık hareketi niteliğinde olsa da bu fiillerin işlenen suçtan ayrı şekilde cezalandırılması gerektiği şeklinde kanunda düzenleme yapılmıştır. Örgüt soyut bir birleşim olmayıp, hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Örgütün...

Kasten Öldürme Suçu TCK 81. MD.

Kasten öldürme suçunun temel hali Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesinde “Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.” denilmek suretiyle cezai yaptırıma bağlanmıştır. Yine TCK’nın 82. maddesinde kasten öldürme suçunun nitelikli halleri, 83. maddesinde ise kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi yaptırıma tabi tutulmuştur. KORUNAN HUKUKİ YARAR Kasten öldürme suçuyla korunan hukuki yarar, kişinin...

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu (TCK Md.109)

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun temel hali TCK’nın 109. maddesinin ilk fıkrasında “Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.” Şeklinde düzenlenmekte iken TCK’nın 109. maddesinin 2, 3, 4 ve 5. fıkralarında bu suçun nitelikli halleri düzenlenmiştir. TCK’nın 110....

Yağma (Gasp) Suçu

Yağma suçu TCK’nın 148. maddesinin birinci fıkrasında, senedin yağması suçu ise ikinci fıkrasında tanımlanmıştır. TCK madde 148/1’de yağma suçu “bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya...

Hırsızlık Suçu ve Cezası (TCK 141)

TCK ‘nın 141. maddesinde hırsızlık suçunun temel hali “Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.” denilmek suretiyle cezai yaptırıma tabi tutulmuş, yine TCK’nın 142 ve 143. maddelerinde nitelikli hali, 144 ve 146. maddelerinde daha az...

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu (TCK 134. Md.)

Özel hayat;  kişinin kendine has yaşayış şekli, yaşam tarzı ve kendisini ilgilendiren tutum ve davranış özellikleri olarak ifade edilebilir. Kişilerin sırları, aile yaşamı, kişisel verileri, iletişimi ve içinde yaşadığı evi özel hayatın kapsamı içindedir. İnsanların hayatları;  kamusal alan, özel alan ve gizli alan olmak üzere  genel olarak  üç alandan oluşur. Gizli alan; kişinin cinsel yaşamı,...

Adli Sicil Kaydının Silinmesi

Adli Sicil Kaydı Nedir?     Adli sicil kaydı, devletin vatandaşları ve Türkiye’de suç işlemiş yabancılar hakkında tuttuğu, mahkeme kararıyla kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirleri kararlarının kaydedildiği sistemdir. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından tutulur. Halk arasında da genellikle sabıka kaydı olarak bilinmektedir.     Sabıka kaydı gerek özel sektör gerekse devlet...

Zimmet Suçu

Zimmet suçu, kendisine kamu görevi tevdi edilen kişilerin, bu görevleri dolayısıyla zilyetliği kendisine bırakılmış olan mallar üstünde, kendilerinin veya başkalarının yararına olacak şekilde tasarrufta bulunmalarıdır. Bu tasarruf malı sahiplenme, tüketme, kiralama veya satma şeklinde olabilir. Zimmet suçunda mal edinme sonucunda failin malvarlığındaki artış kadar, mağdur tarafın zarara uğraması veya zarar olasılığıyla karşı karşıya kalması gerekmektedir....

Çocukların Cinsel İstismarı (TCK 103. md.)

Son yıllarda çocuklara yönelik olan cinsel istismar tüm kültürlerde ve tüm sosyal sınıflarda sıklıkla görülmeye başlamıştır. Çocukların cinsel istismara maruz kalmaları onlar için, bu suça teşebbüs eden saldırgan için ve de toplum için psikolojik ve sosyal sonuçları, yasal ve ahlaki boyutları ve yaptırımları olan bir sorundur. 5237 sayılı TCK’nın 103.maddesinde çocukların cinsel istismarı düzenlenmiş olup,...

Cinsel Saldırı Suçu (TCK 102.Md.)

5237 sayılı TCK’ nın 102. Maddesinde cinsel saldırı suçu düzenlenmiştir. Cinsel saldırı suçunun basit şekli bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenmişken nitelikli halleri diğer fıkralarda belirtilmiştir. SUÇUN MADDİ UNSURLARI Fail; Cinsel suçlar dediğimizde her ne kadar aklımıza ilk önce erkek gelse de, bu suçun faili kadınlar da olabilmektedir. Cinsel saldırı suçu ayrı cinsler arasında olabileceği gibi aynı...
1 2
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?