Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Kategori

Ceza Hukuku
tck 209

Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu (TCK 209 Md.)

TCK 209 Md.de yer alan düzenlemenin amacı, bir kişiye belirli bir tarzda doldurulup kullanılması için verilmiş boş bir kâğıdın, teslim edenin isteğine ve imzalı boş kâğıdın veriliş nedenine aykırı olarak dolduran kişinin cezalandırılmasıdır. Bu suçun oluşması için boşa kâğıtta ki imzanın gerçek olması ve imzalı kâğıdın, tevdi ve teslim nedeninden farklı bir şekilde doldurulması gerekmektedir....
Etkin Pişmanlık

Etkin Pişmanlık

Hukuk düzenimiz de devlet, işlenen suçtan mağdur olan bir kişinin uğramış olduğu zararın tazminini kamusal bir görev olarak üstlenmemiştir. Her ne kadar işlenen suç neticesinde oluşan zararın borçlar hukuku çerçevesinde tazmini mümkünse de tazmin amaçlı açılan hukuk davaları uzun sürdüğü gibi uzun yargılama sürecinden sonra tahsili imkânsız bir mahkeme ilamı ile zarar gören kişi daha...
TCK 241

Tefecilik Suçu ve Cezası (TCK 241. Md.)

Tefecilik suçu, TCK 241. maddesinde düzenleme alanı bulan “Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin” suçlar arasında yer alır. Kanun koyucu tefecilik suçu ile ilgili düzenlemesiyle korunan hukuki yarar, ekonomik kuralların ve bunların başında gelen serbest rekabet mekanizmasının işleyişinin bozulması ve kamu güvenliğinin korunmasıdır. Söz konusu suç; kazanç elde etmek amacıyla bir kişiye doğrudan ödünç para verme,...
tck 227 fuhuş suçu

Fuhuş Suçu ve Cezası (TCK 227. Md.)

Fuhuş suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 227. maddesinde düzenlenmiş olup “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlığı altında ifade edilmiştir. Her ne kadar Fuhşun tanımı belirtilmemişse de fuhuş suçunun sübutuna ilişkin hukuki sınırların belirlenmesi önem arz etmektedir. Türk Ceza Kanunu’nda Fuhuş suçu düzenlemesi ile kanun koyucunun korumak istediği hukuki değer, toplumun haya duygusudur. 5237 Sayılı TCK 227’de söz...
TCK 226

Müstehcenlik Suçu, Şartları ve Cezası (TCK 226. Md.)

Türk Ceza Kanunu TCK 226. maddesinde müstehcenlik suçu düzenlenmiştir. Bu madde ile korunmak istenen asıl amaç toplumda yaşayan kişilerin özellikle çocukların bedensel, zihinsel, ahlaki, ruhsal yapısıdır. Diğer bir deyişle toplumun genel ahlak yapısı korunmak istenmiştir. MÜSTEHCENLİK SUÇUNUN MADDİ UNSURLARI FAİL Bu suçun faili herkes olabilir. Özellikle görüntü ve kayıtların üretilmesinde, bireylerin yetişkin olmasının ve rızalarının...
tck 207

Özel Belgede Sahtecilik Suçu ve Cezası (TCK 207 Md.)

Özel belgeler, resmi belgeler kadar olmasa da kanıt niteliği taşımaları ve hukuki sonuç doğurmaları nedeniyle hukuki işlemlerde güven duyulması gereken ve bu nedenle korumaya değer belgelerdir. Bu tip belgelerde sahtecilik suçu TCK 207. maddesinde düzenlenmiştir. Resmi belgede sahtecilik suçundan ayıran en önemli özellik ise bu suçun oluşması için özel belgenin kullanılması zorunludur. TCK 207. MADDE KORUNAN...
TCK 105

Cinsel Taciz Suçu ve Cezası (TCK 105 Md.)

Cinsel taciz suçu TCK 105. maddesinde ele alınmıştır. Günümüzde pek çok kişi kolay bir şekilde bu suçun mağduru ya da faili olabilmektedirler. Bu suç ile kişinin cinsel dokunulmazlığının ve bütünlüğünün korunması amaçlanmıştır. SUÇUN MADDİ UNSURLARI FAİL Bu suçun faili herkes olabilir. Bu suçun faili olarak sadece erkek kişin olabileceğinin düşünülmesi hatalı olur. Bayanlarda bu suçun...
tck 104

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası (TCK 104 Md.)

TCK 104. Md. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu FAİL Bu suçun faili herkes olabilir. Fail erkek olabileceği gibi kadında olabilir. Failin yaşı ile ilgili herhangi bir kısıtlama söz konuş değildir. Fail 50 yaşında da olsa, 17 yaşında da olsa TCK 104. Maddesinde düzenlenen bu suçu işleyebilecektir. Cinsel ilişkinin 18 yaşından küçük çocuklar arasında gerçekleşmesi halinde hangisinin...
tck 133

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu

Dinleme teknolojilerinin her geçen gün gelişmesi ile kişiler arasındaki konuşmaların gizliliğini ihlalde artış meydana gelmekle birlikte kişilerin özel yaşamına müdahalede de artış meydana gelmiştir. Kişiler arasındaki haberleşmenin dinlenmesi ve kayda alınması suçu TCK 133.maddesinin birinci fıkrasında “Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı...
TCK 132

Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali Suçu (TCK 132 Md.)

Günümüzde haberleşme özgürlüğünün ceza hukuku normlarıyla korunması gelişen teknoloji ile birlikte önem arz etmeye başlamıştır. Bu sebeple haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçu TCK 132. maddesinde “Haberleşmenin Gizliliğini İhlal” başlığı ile düzenleme altına alınarak “kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” denilmek suretiyle müeyyideye bağlanmıştır. Aynı maddenin ikinci...
1 2 3
error: Bu içerik koruma altındadır.
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?