Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Kategori

Ceza Hukuku
TCK 226

Müstehcenlik Suçu, Şartları ve Cezası (TCK 226. Md.)

Türk Ceza Kanunu TCK 226. maddesinde müstehcenlik suçu düzenlenmiştir. Bu madde ile korunmak istenen asıl amaç toplumda yaşayan kişilerin özellikle çocukların bedensel, zihinsel, ahlaki, ruhsal yapısıdır. Diğer bir deyişle toplumun genel ahlak yapısı korunmak istenmiştir. MÜSTEHCENLİK SUÇUNUN MADDİ UNSURLARI FAİL Bu suçun faili herkes olabilir. Özellikle görüntü ve kayıtların üretilmesinde, bireylerin yetişkin olmasının ve rızalarının...
tck 207

Özel Belgede Sahtecilik Suçu ve Cezası (TCK 207 Md.)

Özel belgeler, resmi belgeler kadar olmasa da kanıt niteliği taşımaları ve hukuki sonuç doğurmaları nedeniyle hukuki işlemlerde güven duyulması gereken ve bu nedenle korumaya değer belgelerdir. Bu tip belgelerde sahtecilik suçu TCK 207. maddesinde düzenlenmiştir. Resmi belgede sahtecilik suçundan ayıran en önemli özellik ise bu suçun oluşması için özel belgenin kullanılması zorunludur. TCK 207. MADDE KORUNAN...
TCK 105

Cinsel Taciz Suçu ve Cezası (TCK 105 Md.)

Cinsel taciz suçu TCK 105. maddesinde ele alınmıştır. Günümüzde pek çok kişi kolay bir şekilde bu suçun mağduru ya da faili olabilmektedirler. Bu suç ile kişinin cinsel dokunulmazlığının ve bütünlüğünün korunması amaçlanmıştır. SUÇUN MADDİ UNSURLARI FAİL Bu suçun faili herkes olabilir. Bu suçun faili olarak sadece erkek kişin olabileceğinin düşünülmesi hatalı olur. Bayanlarda bu suçun...
tck 104

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası (TCK 104 Md.)

TCK 104. Md. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu FAİL Bu suçun faili herkes olabilir. Fail erkek olabileceği gibi kadında olabilir. Failin yaşı ile ilgili herhangi bir kısıtlama söz konuş değildir. Fail 50 yaşında da olsa, 17 yaşında da olsa TCK 104. Maddesinde düzenlenen bu suçu işleyebilecektir. Cinsel ilişkinin 18 yaşından küçük çocuklar arasında gerçekleşmesi halinde hangisinin...
tck 133

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu

Dinleme teknolojilerinin her geçen gün gelişmesi ile kişiler arasındaki konuşmaların gizliliğini ihlalde artış meydana gelmekle birlikte kişilerin özel yaşamına müdahalede de artış meydana gelmiştir. Kişiler arasındaki haberleşmenin dinlenmesi ve kayda alınması suçu TCK 133.maddesinin birinci fıkrasında “Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı...
TCK 132

Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali Suçu (TCK 132 Md.)

Günümüzde haberleşme özgürlüğünün ceza hukuku normlarıyla korunması gelişen teknoloji ile birlikte önem arz etmeye başlamıştır. Bu sebeple haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçu TCK 132. maddesinde “Haberleşmenin Gizliliğini İhlal” başlığı ile düzenleme altına alınarak “kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” denilmek suretiyle müeyyideye bağlanmıştır. Aynı maddenin ikinci...
tck 220

Örgüt Kurma, Yönetme ve Örgüt Üyeliği Suçu ve Cezası (TCK 220.Md.)

Suç işlemek için örgüt kurmak, toplum düzenini tehlikeye sokmakla birlikte, araç niteliğindeki suç örgütü, amaçlanan suçları işlemekte kolaylık sağlamaktadır. Örgüt kurmak ve yönetmek suçları, işlenmesi amaçlanan suçlar açısından hazırlık hareketi niteliğinde olsa da bu fiillerin işlenen suçtan ayrı şekilde cezalandırılması gerektiği şeklinde TCK 220. maddede düzenleme yapılmıştır. Örgüt soyut bir birleşim olmayıp, hiyerarşik bir yapıya...
kasten öldürmeye teşebbüs

Kasten Öldürme Suçu ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs (TCK 81. MD.)

Kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçunun temel hali TCK 81. maddesinde “Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.” denilmek suretiyle cezai yaptırıma bağlanmıştır. Yine TCK’nın 82. maddesinde kasten öldürme suçunun nitelikli halleri, 83. maddesinde ise kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi yaptırıma tabi tutulmuştur. KORUNAN HUKUKİ YARAR Kasten öldürme  suçuyla korunan hukuki...
kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu (TCK Md.109)

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun temel hali TCK’nın 109. maddesinin ilk fıkrasında “Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.” Şeklinde düzenlenmekte iken TCK 109. maddesinin 2, 3, 4 ve 5. fıkralarında bu suçun nitelikli halleri düzenlenmiştir. TCK’nın 110....
yağma suçu

Yağma Suçu veya Gasp Suçu ve Cezası (TCK 148. Md.)

GASP NEDİR? Yağma suçu veya gasp suçu TCK 148. maddesinin birinci fıkrasında, senedin yağması suçu ise ikinci fıkrasında tanımlanmıştır. TCK madde 148/1’de yağma suçu “bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime...
1 2 3
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?