Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Kategori

Ceza Hukuku
yağma suçu

Yağma Suçu veya Gasp Suçu ve Cezası (TCK 148. Md.)

GASP NEDİR? Yağma suçu veya gasp suçu TCK 148. maddesinin birinci fıkrasında, senedin yağması suçu ise ikinci fıkrasında tanımlanmıştır. TCK madde 148/1’de yağma suçu “bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime...
hırsızlık suçu

Hırsızlık Suçu ve Cezası (TCK 141)

TCK ‘nın 141. maddesinde hırsızlık suçunun temel hali “Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.” denilmek suretiyle cezai yaptırıma tabi tutulmuş, yine TCK’nın 142 ve 143. maddelerinde nitelikli hali, 144 ve 146. maddelerinde daha az...
özel hayatın gizliliğini ihlal suçu

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu (TCK 134. Md.)

Özel hayat, işinin kendine has yaşayış şekli, yaşam tarzı ve kendisini ilgilendiren tutum ve davranış özellikleri olarak ifade edilebilir. Kişilerin sırları, aile yaşamı, kişisel verileri, iletişimi ve içinde yaşadığı evi özel hayatın kapsamı içindedir. İnsanların hayatları;  kamusal alan, özel alan ve gizli alan olmak üzere  genel olarak  üç alandan oluşur. Gizli alan; kişinin cinsel yaşamı,...
adli sicil kaydı nasıl silinir

Adli Sicil Kaydının Silinmesi

Adli Sicil Kaydı Nedir? Adli sicil kaydı nasıl silinir konusuna girmeden önce biraz adli sicil kaydının ne olduğuna ve neler içerdiğine bakalım. Adli sicil kaydı, devletin vatandaşları ve Türkiye’de suç işlemiş yabancılar hakkında tuttuğu, mahkeme kararıyla kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirleri kararlarının kaydedildiği sistemdir. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından tutulur. Halk...
tck 247

Zimmet Suçu

TCK 247. madde hükümlerine göre zimmet suçu, kendisine kamu görevi tevdi edilen kişilerin, bu görevleri dolayısıyla zilyetliği kendisine bırakılmış olan mallar üstünde, kendilerinin veya başkalarının yararına olacak şekilde tasarrufta bulunmalarıdır. Bu tasarruf malı sahiplenme, tüketme, kiralama veya satma şeklinde olabilir. Zimmet suçunda mal edinme sonucunda failin malvarlığındaki artış kadar, mağdur tarafın zarara uğraması veya zarar...
tck 103

Çocukların Cinsel İstismarı (TCK 103. md.)

Son yıllarda çocuklara yönelik olan cinsel istismar tüm kültürlerde ve tüm sosyal sınıflarda sıklıkla görülmeye başlamıştır. Çocukların cinsel istismara maruz kalmaları onlar için, bu suça teşebbüs eden saldırgan için ve de toplum için psikolojik ve sosyal sonuçları, yasal ve ahlaki boyutları ve yaptırımları olan bir sorundur. Çocuğun cinsel istismarı TCK 103. maddesinde düzenlenmiş olup, bu maddenin...
tck 102

Cinsel Saldırı Suçu (TCK 102.Md.)

5237 sayılı TCK 102. Maddesinde cinsel saldırı suçu düzenlenmiştir. Cinsel saldırı suçunun basit şekli bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenmişken nitelikli halleri diğer fıkralarda belirtilmiştir. SUÇUN MADDİ UNSURLARI Fail; Cinsel suçlar dediğimizde her ne kadar aklımıza ilk önce erkek gelse de, bu suçun faili kadınlar da olabilmektedir. Cinsel saldırı suçu ayrı cinsler arasında olabileceği gibi aynı cinsler...
tck 188

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Suçu TCK 188. Md.

TCK 188 Uyuşturucu kamu sağlığını ve toplumun geleceğini tehdit eden bir maddedir. Uyuşturucu kullanımı her ne kadar bireysel bir suç olup, etki alanı bireyin kişisel yaşamı ile sınırlı olsa da, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek, ihraç ve ithal etmek, toplumun sosyolojik yapısını bozan, ülkelere ekonomik yönden zarar veren suçlardır. Uyuşturucu ve uyarıcı madde suçları,...
Taksirle adam öldürmek

Taksirle Adam Öldürmek ve Cezası (TCK 85. Md.)

Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. Kural suçların kasten işlenmesi iken, taksir istisnai bir kusurluluk şekli olup hangi suçların taksirle işlenebileceği 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. Günlük yaşantımızda Taksirle işlenen suçlar arasında en çok taksirle adam öldürmek ve yaralama gelmektedir. Özellikle trafik ve...
şantaj suçu

Şantaj Suçu, Unsurları ve Şantaj Suçunun Cezası

Şantaj para veya herhangi bir çıkar sağlama amacıyla bir kimseyi, kendisiyle ilgili lekeleyici, gözden düşürücü bir haberi yayma veya açığa çıkarma tehdidiyle korkutmak anlamına gelmektedir. Şantaj suçunda bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlama söz konusudur. Bu suçla korunan hukuki değer, kişinin hürriyeti ve...
1 2 3
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?