Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Kategori

Ticaret Hukuku

Kıymetli Evrakın Zıyaı ve İptal Davası

Kıymetli evraka bağlı hak, ancak senedin hamili olmak ve senedi ibraz etmek şartıyla elde edilir. Bu nedenle kıymetli evrakın kaybolması, çalınması, kullanılamaz hale gelmesi gibi durumlarda kıymetli evraka bağlı hakkın son bulması gibi bir durum söz konuş olamaz. Sadece hakkın devri ve ileri sürülmesi imkansızlaşır. Alacaklı borçludan bir şey talep edemez. Böyle bir durum alacaklı...

Muris Muvaazası Hukuksal Nedenine Dayalı Olarak Açılan Tapu İptal ve Tescil Davası

MUVAZAA Tarafların 3. Kişileri aldatmak amacıyla gerçek iradelerine uymayan, aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan bir görünüş yaratmak hususunda anlaşmalarıdır. Muvazaa iddiasını sözleşmenin tarafları ileri sürebileceği gibi hukuki yararı bulunan, ayni veya kişisel hak sahibi üçüncü kişiler tarafından da ileri sürülebilir. MURİS MUVAZAASI  Mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmayı hedefleyen mirasbırakanın gerçek amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği...
karşılıksız çek nedir

Karşılıksız Çek Nedir? Çekin Karşılıksız Çıkması Durumunda Ne Yapılır?

KARŞILIKSIZ ÇEK NEDİR? Karşılıksız çek, bankadaki hesapta para olmadan düzenlenen çek anlamına gelir. Bu çekin bankalar nezdinde bir karşılığı yoktur. Bu nedenle hamili tarafından tahsil edilemez. Türk hukukunda karşılıksız çek keşide etme suçu şikayete bağlıdır. Yeni Çek Kanunu bu ilkeyi muhafaza etmiş ve karşılıksız çek keşide etme suçundan dolayı kovuşturma yapılmasını hamilin şikayetine bağlamıştır. ŞİKAYE...

Mal Beyanı

MAL BEYANI NEDİR   ?    Mal beyanı, İcra ve İflas Kanunumuzun 74. vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre mal beyanı; aleyhinde (hakkında) icra takibi yapılan borçlunun, gerek kendisinde gerek üçüncü şahıslar elinde bulunan mal (eşya), alacak ve haklarından, borcuna yetecek kadarının cins, tür, nitelik ve özelliklerini, her türlü kazanç ve gelirlerini, yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını ve...
error: Bu içerik koruma altındadır.
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?