Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Şantaj Suçu, Unsurları ve Şantaj Suçunun Cezası

şantaj suçu

Şantaj para veya herhangi bir çıkar sağlama amacıyla bir kimseyi, kendisiyle ilgili lekeleyici, gözden düşürücü bir haberi yayma veya açığa çıkarma tehdidiyle korkutmak anlamına gelmektedir. Şantaj suçunda bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlama söz konusudur.

Bu suçla korunan hukuki değer, kişinin hürriyeti ve güvenliğinin yanında kişinin karar verme ve irade özgürlüğüdür.

ŞANTAJ SUÇU MADDİ UNSURU

FAİL

Bu suçun faili herkes olabilir.

MAĞDUR

Bu suçun mağduru da herkes olabilir.

ŞANTAJ SUÇU KONUSU

Bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmamaya veya yapmaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlamakla fesada uğratılan o kişinin iradesidir.

HAREKET-SONUÇ

Şantaj suçunda da, cebir gibi kişiyi bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlama söz konusudur. Ancak bu suç da kişiye bir kötülük yapılacağından, kişinin sahip olduğu değere saldırıda bulunacağından bahisle bir zorlama söz konusudur.

FAİLİN HAKKI OLAN VEYA YÜKÜMLÜ OLDUĞU BİR ŞEYİ YAPACAĞI VEYA YAPMAYACAĞINDAN BAHİSLE ŞANTAJ SUÇU

Fail bir şeyi yapma konusunda, pozitif bir hakka veya negatif bir yükümlülüğe sahip olmalıdır. Fail yapmaya hakkı olan şeyi yapacağından veya yapmamaya yükümlü olduğu bir şeyi yapmayacağından söz ederek bu durumları mağdur üzerinde baskı aracı olarak kullanması gerekir.

Bir şeyi yapma konusunda bir hakka sahip olan veya yükümlülük altında bulunan kimse, bu hakkını kullanmayacağını veya yükümlülüğünü yerine getirmeyeceğini karşı tarafa bildirmesi gerekir. Bildirirken de karşı taraftan bir talepte bulunmaktadır. Mağdurdan kanuna aykırı bir işi yapmasını, mağdurun yapmakla yükümlü olduğu bir işi yapmamasını ya da kendisine haksız kazanç sağlamasını isteyerek, onun iradesini zorlamaktadır.

Şantaj yapılmakla kişi kanuna aykırı bir davranışta bulunmaya, yapmama yükümlülüğünde olduğu bir şeyi yapmaya veya faile haksız bir çıkar sağlamaya zorlanmaktadır. Burada yine bir tehdit ve iradeyi zorlama vardır. Ancak fail kendi hakkını ileri sürerek bu zorlamayı gerçekleştirmektedir.

YARAR SAĞLAMAK MAKSADIYLA AÇIKLAMA VEYA İSNAT TEHDİDİYLE ŞANTAJ SUÇU

Fail, mağdurun şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususları açıklayacağını veya bu konuda mağdura isnatta bulunacağını bildirerek onu tehdit etmektedir. Ancak bu tehdit, kendisine veya bir başkasına yarar sağlamak amacıyla ve bu amacı da karşı tarafa bildirerek yapılmaktadır. Örnek olarak “benimle birlikte olmazsan, çıplak resimlerini internete veririm” diye zorlama durumunda şantaj suçu oluşur.

Failin kendisine veya bir başkasına sağlayacağı yarar kavramı sadece manevi yönden değil, maddi açıdan bir karşılık elde etmeye çalışmak olarak da anlaşılmalıdır. Maddi yarar da yalnızca parasal değil, bedeni zevkleri tatmine yönelik de olabilir.

MANEVİ UNSUR

Genel kast ile işlenebilen suçtur. Fail mağduru, hakkı olan bir şeyi yapacağından bahisle kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya bilerek ve isteyerek zorlamalıdır. Bu suçların olası kastla veya taksirle işlenmesi mümkün değildir.

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ

Şantaj suçunu. Sırf hareket suçu olması nedeniyle teşebbüs mümkün değildir. Bu suça iştirak mümkün olup, birden fazla kimse tarafından birlikte işlenmesi nitelikli hal veya artırım nedeni olarak öngörülmemiştir. Fail mağdura, değişik zamanlarda birden fazla şantaj yaparsa veya tek bir eylemle birden fazla mağdura şantaj yaparsa, bu durumda zincirleme suç hükümleri uygulanır.

ŞANTAJ İLE TEHDİT SUÇUNUN FARKI; tehditte; haksız olarak doğrudan kişisel değerlere saldırıda bulunulacağı veya herhangi bir kötülük yapılacağından bahisle bir zorlama söz konusu olmasıdır.

YAPTIRIM

Suçun takibi şikâyete bağlı olmayıp, re’sen kovuşturulur. Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

Şantaj suçunda mağdur veya sanık olan kişilerin iyi ve tecrübeli bir ceza avukatı ile süreci yönetmesi menfaatlerine olacaktır. Zira ceza davaları karışık ve önemli davalardır. Kayseri Avukat ve Arslan Hukuk Bürosu olarak ceza davalarında en iyi şekilde profesyonel destek almanız önceliğimizdir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Ve Şantaj Suçu hakkındaki Yargıtay kararını incelemek için tıklayınız

Benzer Yazılar

Yorum Yaz

error: Bu içerik koruma altındadır.
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?