Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Kategori

İdare Hukuku

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, kişinin kamu kurum ve kuruluşlarına alınmasına engel bir durumun söz konusu olup olmadığı hakkında yapılan araştırmadır. Yapılan araştırma neticesinde kişinin kamu hizmetini görmek için güvenilir olup olmadığının tespiti yapılır. Diğer bir ifadeyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasındaki asıl amaç kamu hizmetine alınacak kişinin devlete, kanunlara ve Anayasaya bağlı şekilde...

Uzman Erbaş Sözleşmesinin Feshi Sebebiyle Açılacak İptal Davası

Milli Savunma Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan pek çok uzman erbaş idare tarafından sözleşmelerinin süresinden önce feshedilmesi durumuyla sıkça karşılaşmaktadır. İdare sözleşme fesihlerinde kendisine tanınan takdir yetkisini bazen ölçülülük ilkesine aykırı bir şekilde kullanarak, personelin hak kaybına uğramasına ve mağdur olmasına sebebiyet vermektedir. Sözleşmesi hukuka aykırı şekilde feshedilen personel, idare tarafından tesis edilen sözleşme...

Tam Yargı Davaları (İdari Tazminat Davaları)

Tam yargı davası, idarenin işlem ve eylemleri sonucu kişisel hakları doğrudan doğruya ihlal edilen kişilerin, uğradıkları zararın giderilmesi istemiyle idari yargıda açtıkları davadır. Bu davanın açılmasında ki amaç, belirtildiği üzere, idarenin işlem ve eylemlerinden dolayı meydana gelen zararların talep edilmesidir. Önemli olan husus “zarar”ın meydana gelmesidir.   Bu dava sürecinde, idarenin işlem ve eylemlerinden dolayı...

Güvenlik Soruşturmasının Anayasal Hakları İhlali

  Kamu hizmeti ve görevine atanacaklar hakkında 2018 yılında yayınlanan 676 sayılı KHK ile yapılması zorunlu hale getirilen güvenlik soruşturması, AYM  tarafından “kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğinin korunmasının anayasal teminat altında olması nedeniyle “ iptal edildi.   Anayasa Mahkemesi ;   “Anayasanın 20. Maddesinde düzenlenen Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının, insan onurunun korunması ve bireyin kişiliğini...

İşe İade Davası

İşe iade davası, geçerli bir fesih nedeni olmadan işveren tarafından işten çıkartılan isçinin tekrar işe iadesi için başvurulan bir yoldur. İşe iade davası, isçinin is güvencesini sağlayan ve çalışmadığı zamanlardaki uğramış olduğu zararları tazmin etme imkânı veren bir davadır.  İş sözleşmesinin, işveren tarafından keyfi feshedilmesine karşı işçinin korunması amacı ile iş güvencesi getirilmiştir. İş güvencesi,...

Mal Beyanı

MAL BEYANI NEDİR   ?    Mal beyanı, İcra ve İflas Kanunumuzun 74. vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre mal beyanı; aleyhinde (hakkında) icra takibi yapılan borçlunun, gerek kendisinde gerek üçüncü şahıslar elinde bulunan mal (eşya), alacak ve haklarından, borcuna yetecek kadarının cins, tür, nitelik ve özelliklerini, her türlü kazanç ve gelirlerini, yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını ve...
error: Bu içerik koruma altındadır.
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?