Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Kategori

Askeri Ceza ve İdare Davaları

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, kişinin kamu kurum ve kuruluşlarına alınmasına engel bir durumun söz konusu olup olmadığı hakkında yapılan araştırmadır. Yapılan araştırma neticesinde kişinin kamu hizmetini görmek için güvenilir olup olmadığının tespiti yapılır. Diğer bir ifadeyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasındaki asıl amaç kamu hizmetine alınacak kişinin devlete, kanunlara ve Anayasaya bağlı şekilde...

Uzman Erbaş Sözleşmesinin Feshi Sebebiyle Açılacak İptal Davası

Milli Savunma Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan pek çok uzman erbaş idare tarafından sözleşmelerinin süresinden önce feshedilmesi durumuyla sıkça karşılaşmaktadır. İdare sözleşme fesihlerinde kendisine tanınan takdir yetkisini bazen ölçülülük ilkesine aykırı bir şekilde kullanarak, personelin hak kaybına uğramasına ve mağdur olmasına sebebiyet vermektedir. Sözleşmesi hukuka aykırı şekilde feshedilen personel, idare tarafından tesis edilen sözleşme...

Emre İtaatsizlikte Israr Suçu

(1632 SAYILI ASKERİ CEZA KANUNU MD.87) Askerliğin temel yapı taşı disiplindir. Bir ordu başarısını disiplini ile gösterir. Her askerin ahlak ve karakter olgunluğuna ulaşması, bilgi, fikir ve düşünce yapısının gelişmesi, ruhen ve bedenen güçlü olması için yüksek seviyede disiplin anlayışına sahip olması gerekmektedir. Emre itaatsizlik ve emre itaatsizlikte ısrar suçu, asker bir kişinin meslek yaşantısında...
tck 204

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu ve Cezası (TCK 204. Md.)

Resmi Belge Nedir? Resmi belge, bir kamu görevlisi tarafından görevi gereği olarak düzenlenen yazıyı ifade etmektedir. Bu nedenle düzenlenen belge ile, kamu görevlisinin ifa ettiği görev arasında bir irtibatın bulunması gerekir. Söz konusu suç 3 farklı şekilde oluşur; Resmi belgeyi sahte olarak düzenlemek;resmi belge esasında mevcut olmadığı halde, mevcutmuş gibi sahte olarak üretilmesidir. Sahtelikten söz...

Güvenlik Soruşturmasının Anayasal Hakları İhlali

  Kamu hizmeti ve görevine atanacaklar hakkında 2018 yılında yayınlanan 676 sayılı KHK ile yapılması zorunlu hale getirilen güvenlik soruşturması, AYM  tarafından “kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğinin korunmasının anayasal teminat altında olması nedeniyle “ iptal edildi.   Anayasa Mahkemesi ;   “Anayasanın 20. Maddesinde düzenlenen Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının, insan onurunun korunması ve bireyin kişiliğini...

İşe İade Davası

İşe iade davası, geçerli bir fesih nedeni olmadan işveren tarafından işten çıkartılan isçinin tekrar işe iadesi için başvurulan bir yoldur. İşe iade davası, isçinin is güvencesini sağlayan ve çalışmadığı zamanlardaki uğramış olduğu zararları tazmin etme imkânı veren bir davadır.  İş sözleşmesinin, işveren tarafından keyfi feshedilmesine karşı işçinin korunması amacı ile iş güvencesi getirilmiştir. İş güvencesi,...
error: Bu içerik koruma altındadır.
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?