Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Kategori

İçtihatlar

Açığa İmzanın kötüye Kullanılması Emsal Karar

T.C.YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ 2014/20302 ESAS- 2015/212 KARAR KARAR : Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan...

Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Yargı Kararı

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2018/15-488 K. 2020/105 T. 18.2.2020 • ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI • SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK BEYANLAR • KRİMİNAL POLİS LABORATUVARI RAPORU • HASTANE RAPORU ÖZET : Uyuşmazlık; sanığa atılı çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının sübutu bakımından eksik araştırmayla hüküm kurulup kurulmadığının belirlenmesine ilişkindir. Mağdurun tüm...

Tefecilik Suçunda Zincirleme Suç Hükmünün Uygulanması

T.C. YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ 2014/2333 Esas 2016/3721 Karar DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: KARAR : Anayasa Mahkemesi’nin 8.10.2015 gün ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı TCK’nın 53. maddesinde yer alan bazı ibarelerin iptaline dair kararının infaz aşamasında nazara alınması mümkün görülmüş, TCK’nın 241. maddesinde düzenlenen tefecilik suçunun,...
uyuşturucu madde ticareti suçu

Uyuşturucu Madde Ticareti – Adli Arama Kararı veya Yazılı Arama Emri Bulunmaması

YARGITAY CEZA GENEL KURULU 2019/96 Esas 2021/401 Karar Kararı Veren Yargıtay Dairesi: (Kapatılan) 20. Ceza Dairesi Mahkemesi:Ağır Ceza Mahkemesi Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanık …’ın TCK’nın 188/3-4, 62/1, 52/2, 53, 54 ve 63. maddeleri uyarınca 6 yıl 3 ay hapis ve 1000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, müsadereye ve mahsuba ilişkin...
müstehcenlik dava kararları

Sosyal Medya Paylaşımından Dolayı Müstehcenlik Suçu

T.C. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ 2020/18119 ESAS 2021/627 KARAR DAVA : Yerel Mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: 1-) TCK’nın 226. maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçunun üçüncü fıkrasında müstehcenliğe karşı çocukları korumaya yönelik iki ayrı suç tanımına yer verilmiştir. Bunlardan birincisi; müstehcen görüntü, yazı...

Özel Belgede Sahtecilik, Dolandırıcılık, Uzlaştırma Yargı Kararı

T.C. YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ 2021/2734 ESAS 2021/3031 KARAR Atılı suçlar açısından mağdurların farklı olduğu anlaşılmakla, sanığa yüklenen dolandırıcılık suçu nedeniyle, hükümden sonra yürürlüğe giren 6763 S.K. ile değişik CMK’nın 253. ve 254. madde fıkraları gereğince uzlaştırma işlemleri için gereği yapılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini zorunluluğu, Sanığın savunmasında suça konu sözleşmenin...

Vücut Dokunulmazlığının İhlal Edilmesi – Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU 2014/14-342 ESAS 2017/476 KARAR DAVA : Çocuğun cinsel istismarı suçundan sanık ….’un 765 Sayılı TCK’nun 421/ikinci cümle ve 80 ile 647 Sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca 2310 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Yalova 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 17.06.2010 gün ve 13-500 Sayılı hükmün, sanık müdafii tarafından temyiz...

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu – Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Yargı Kararı

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ 2014/21254 ESAS 2015/4292 KARAR DAVA : Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçundan sanık …’ün mahkumiyetine dair hüküm, sanık müdafii tarafından, sanık …’in mahkumiyetine dair hüküm, sanık … tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: KARAR : 17/07/2012 tarihli iddianame içeriğine ve incelenen dosya kapsamına göre, sanık …’in, ticari rekabetten...

Kasten Yaralamaya Teşebbüs – Silahla Tehdit Yargı Kararı

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ          2020/1143 Esas 2020/3045 Karar   SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralamaya teşebbüs, 6136 sayılı Kanuna aykırılık Katılan sanık … müdafiinin dilekçesi içeriğine göre, sanık ve katılan sıfatıyla katılan sanık …’ın sanık sıfatıyla temyiz isteklerinin bulunduğu kabul edilerek; 1- Sanık …’ın 6136 sayılı Yasaya muhalefet, sanık …’nin mağdur …’a karşı kasten öldürmeye teşebbüs, sanık …’in mağdur …’ye karşı eylemine...

Kasten Öldürmeye Teşebbüs Yargıtay Kararı

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ          2020/1143 Esas 2020/3045 Karar SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralamaya teşebbüs, 6136 sayılı Kanuna aykırılık Katılan sanık … müdafiinin dilekçesi içeriğine göre, sanık ve katılan sıfatıyla katılan sanık …’ın sanık sıfatıyla temyiz isteklerinin bulunduğu kabul edilerek; 1- Sanık …’ın 6136 sayılı Yasaya muhalefet, sanık …’nin mağdur …’a karşı kasten öldürmeye teşebbüs, sanık …’in mağdur …’ye karşı eylemine ilişkin...
1 2 3 9
error: Bu içerik koruma altındadır.
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?