Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Alkollü ve Uyuşturucu Almış Olarak Araç Kullanmak – Bilinçli Taksir

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2014/11211

K. 2014/14568

• BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAK

• TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMAK

• BİR FİİL İLE BİRDEN FAZLA SONUCA NEDEN OLMAK

• ALKOLLÜ VE UYUŞTURUCU ALMIŞ OLARAK ARAÇ KULLANMAK

Olay gecesi sanığın 2.83 promil alkollü ve uyuşturucu almış olarak kullandığı aracıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek üç kişinin ölümüne neden olduğu olayda, sanığın güvenli sürüş yeteneğini kaybettiği, dolayısıyla bilinçli taksirin koşullarının gerçekleştiği ve taksirli öldürme suçu ile trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarının oluştuğu ancak, bir fiil ile birden fazla suçun oluşmasına neden olan sanık hakkında taksirle öldürme suçundan cezalandırılması ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesi gerekirken, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan beraatine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA :

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanık hakkında beraat, taksirle öldürme suçundan mahkumiyetine dair hükümler, sanık müdafii ile katılanlar vekilleri tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 

Sanık müdafiinin duruşmalı inceleme isteminin, hükmedilen cezanın on yıl hapis cezasından aşağı olması sebebiyle 5320 Sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 Sayılı CMUK’un 318 ve 5271 Sayılı CMK’nın 299. maddeleri gereğince reddine karar verilerek yapılan incelemede;

Davaya katılmalarına karar verilen E. K., Ş. A., D. Ö., F. K., M. K., F. G.’ün gerekçeli karar başlığında katılan yerine şikayetçi olarak yazılması mahallinde düzeltilebilir yazım yanlışlığı kabul edilmiştir.

1- )Katılan F. G. adına hükmü temyiz eden Av Ferit Yurtseven’in temyiz isteminin adı geçen yönünden vekaletnamesi bulunmaması sebebiyle 5320 Sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 Sayılı CMUK’un 317 maddesi uyarınca istem gibi REDDİNE;

2- ) Sanık hakkında taksirle öldürme suçundan kurulan mahkûmiyet ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan kurulan beraat hükümlerine yönelik sanık müdafii ile katılanlar D. Ö., E. K., Ş. A., F. K. vekillerinin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafii ile katılanlar vekillerinin sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Olay gecesi sanığın 2.83 promil alkollü ve uyuşturucu almış olarak kullandığı aracıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek üç kişinin ölümüne neden olduğu olayda, sanığın güvenli sürüş yeteneğini kaybettiği, dolayısıyla bilinçli taksirin koşullarının gerçekleştiği ve taksirli öldürme suçu ile trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarının oluştuğu ancak, bir fiil ile birden fazla suçun oluşmasına neden olan sanık hakkında taksirle öldürme suçundan cezalandırılması ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesi gerekirken, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan beraatine karar verilmesi,

SONUÇ : 

Yasaya aykırı olup, hükümlerin bu sebeplerle 5320 Sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 Sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılamayı gerektirmeyen bu konularda, aynı Kanunun 322. maddesi gereğince karar verilmesi mümkün bulunduğundan, aynı maddenin verdiği yetkiye istinaden, hüküm fıkrasının 3. bendindeki “BERAATİNE” ibaresinin çıkarılarak yerine “hüküm kurulmasına yer olmadığına” ibaresinin eklenmesi suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan taksirle öldürme suçundan kurulan hükmün DOĞRUDAN trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan kurulan hükmün düzeltilerek ONANMASINA, 12.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar

Yorum Yaz

error: Bu içerik koruma altındadır.
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?