Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu – Basit Dolandırıcılık Suçu

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2017/2506

K. 2019/347

T. 4.2.2019

DAVA :Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hükümler, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR :Sanığın, kendisini atamasını bekleyen kaymakam adayı olarak tanıtarak, bir kısım müştekilere müsteşar ve bir çok devlet büyükleri ile sıkı ilişkilerinin olduğunu belirttiği, kardeş olan katılanlar… ve …’ı kamu kurumunda işe başlatabileceğini söyleyerek, babaları katılan …’dan peyderpey 41.250 TL aldığı, müşteki …e lise diplomasını alabileceğinden bahisle 2.000 TL aldığı, öğretmen olan müşteki …’den Karapınar ilçesinden Konya il merkezine tayinini yaptırabileceğini söyleyip 5.000,00 TL aldığı, Konya Emniyet Müdürlüğü’nde teknisyen olarak çalışan …’ten başka bir kuruma geçişini sağlamak maksadıyla 3.000 TL alıp, daha sonra 1.500 TL’sini iade ettiği, katılan …’un öğretmen olarak atamasını yaptırmak için katılanlar… ve …’tan 14.000 TL aldığı ve bu paranın 1.650 TL. sini iade ettiği, katılan …’un öğretmen olarak atamasını yaptırmak için toplamda 8.000 TL aldığı, müşteki…’i işe yerleştireceğini söyleyerek karı koca olan müştekiler … ve….’den 6.000 TL. aldığı ve hakkında soruşturma başlamadan önce aldığı paranın tamamını iade ettiği, bu şekilde sanığın nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edilen olayda; 5237 Sayılı TCK’nın 158/2. maddesinde yer alan nitelikli dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için, suç failinin, ismen söylemese bile kimden söz edildiğini karşı tarafın anlayacağı şekilde makamı, rütbesi, unvanı ve lakabını beyan etmesi yanı sıra lakabını söylediği kamu görevlilerini tanıdığını, hatırının sayıldığını ve işini yaptırabileceğini belirterek mağduru kandırması gerektiği, somut olayda ise; kendisini kaymakam adayı olarak tanıtıp, katılanlar, müştekiler ile yakınlarını devlet kurumlarında işe yerleştirebileceğini yada bağlı olduğu kurumlar ve yerlerde değişiklik yapacağını vaad ederek haksız menfaatler elde ettiği, ancak söylemlerinde işlemleri gerçekleştirecek tanıdığı olarak herhangi bir ismi zikretmediğinin anlaşılması karşısında; sanığın eylemlerinin suç tarihleri de göz önüne alınarak, 6763 Sayılı Kanun’un 34. maddesiyle değişik 5271 Sayılı CMK’nın 253 ve 254. maddeleri gereğince uzlaşma kapsamındaki TCK’nın 157. maddesinde düzenlenen “basit dolandırıcılık” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülmek suretiyle yazılı şekilde hükümlerin tesisi, Kabule göre de; Sanığın, …,… ve …’a yönelik eylemi nedeniyle; 5237 Sayılı TCK’nın 43/1. maddesi kapsamında, aynı suç işleme kararıyla Kanun’un aynı hükmünü değişik zamanlarda birden fazla kez ihlal ederek haksız menfaat temin etmiş olması karşısında, sanık hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanmayarak eksik ceza tayin edilmesi.

SONUÇ :Kanuna aykırı olup, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca, hükümlerin BOZULMASINA, aynı Kanunun 326/son maddesi uyarınca ceza miktarı bakımından kazanılmış haklarının saklı tutulmasına , 04/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar

Yorum Yaz

error: Bu içerik koruma altındadır.
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?