Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Suç Niteliğinin Değişmesi -Ek Savunma Hakkının Tanınmaması- Savunma Hakkının Kısıtlanması

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2019/1748

K. 2019/9482

T. 6.5.2019

Sanığa 5271 Sayılı CMK’nin 226. maddesi hükmü gereğince ek savunma hakkı tanınmadan, iddianamede gösterilmeyen TCK’nin 86/1. maddesinin uygulanması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması, hatalıdır. Sanığın 5237 Sayılı TCK’nin 86/1, 86/3-e maddeleri uyarınca belirlenen cezasında, katılandaki yaralanmanın “yüzde sabit iz niteliğinde” olduğunun tespit edilerek göre bir kat arttırım yapılırken “2 yıl 12 ay” hapis cezasına hükmedilmesi gerekirken hesap hatası yapılarak 3 yıl hapis cezası verilmesi suretiyle fazla ceza tayini, isabetsizdir. Haksız tahrik oluşturan eylemin katılanın, sanığa hakaret etmesinden ibaret olduğunun kabulü karşısında, TCK’nin 3. maddesi uyarınca orantılılık ilkesi gözetilerek 5237 Sayılı TCK’nin 29. maddesine göre yapılan indirimin alt sınırdan ( 1/4 ) yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde ( 1/2 ) oranında uygulama yapılarak sanığa eksik ceza tayini, doğru değildir.

DAVA : 

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 

Sanığın adli sicil kaydında tekerrüre esas sabıkası bulunduğu halde hakkında 5237 Sayılı TCK’nin 58. maddesindeki tekerrür hükümlerinin uygulanmaması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1- ) Sanığa 5271 Sayılı CMK’nin 226. maddesi hükmü gereğince ek savunma hakkı tanınmadan, iddianamede gösterilmeyen TCK’nin 86/1. maddesinin uygulanması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,

2- ) Katılanın yaralanmasına ilişkin olarak düzenlenen raporda, yaralanmanın “yüzde sabit iz niteliğinde” olduğunun tespit edilmesi karşısında, yüzde sabit iz nedeniyle uygulanan kanun maddesinin TCK’nin 87/1-c yerine TCK’nin 87/3 olarak yanlış yazılması,

3- ) Sanığın 5237 Sayılı TCK’nin 86/1, 86/3-e maddeleri uyarınca belirlenen cezasında, katılandaki yaralanmanın “yüzde sabit iz niteliğinde” olduğunun tespit edilerek göre bir kat arttırım yapılırken ”2 yıl 12 ay” hapis cezasına hükmedilmesi gerekirken hesap hatası yapılarak 3 yıl hapis cezası verilmesi suretiyle fazla ceza tayini,

4- ) Haksız tahrik oluşturan eylemin katılanın, sanığa hakaret etmesinden ibaret olduğunun kabulü karşısında, TCK’nin 3. maddesi uyarınca orantılılık ilkesi gözetilerek 5237 Sayılı TCK’nin 29. maddesine göre yapılan indirimin alt sınırdan ( 1/4 ) yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde ( 1/2 ) oranında uygulama yapılarak sanığa eksik ceza tayini,

5- ) Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarihli ve 29542 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarihli ve 2014/140 Esas – 2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 Sayılı TCK’nin 53/1. maddesindeki bazı hükümlerin iptal edilmesi nedeniyle hak yoksunlukları yönünden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ : 

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı 6723 Sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değişik 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, CMUK’un 326/ son maddesi uyarınca ceza miktarı bakımından kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 06.05.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar

Yorum Yaz

error: Bu içerik koruma altındadır.
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?