Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Önceden Hazırlıklı ve Planlı Şekilde Yapılan Ses Kaydı – Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu

KARAR ÖZETİ:
Bir daha delil elde etme olanağının bulunmadığı bir durumda iken, kaybolma olasılığı bulunan mevcut delilin muhafazasını sağlamak için yapılan ses kaydı, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçunu oluşturmaz.

İLGİLİ MAKALE:
Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun konusu, nitelikli halleri, manevi unsurları , suçun özel görünüş şekilleri ve cezasına ilişkin hazırladığımız makaleyi incelemek için tıklayınız: Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali Suçu (TCK 132 Md.)

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2014/11623

K. 2015/20

T. 12.1.2015

• HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU ( Sanığın Boşanma Davasında Yalancı Tanıklık Yapan Kişiyle Yaptığı Telefon Görüşmelerini Gizlice Kayıt Altına Alarak ve CD ye Kaydederek Savcılığa ve Boşanma Dava Dosyasına Sunduğu – Önceden Hazırlıklı ve Planlı Şekilde Yapılarak Adli Makamlara Sunulduğundan Hukuka Aykırı Davrandığı )

• TELEFON GÖRÜŞMESİNİN GİZLİ KAYDI ( Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu – Sanığın Görüşmeyi CD ye Kaydederek Savcılığa ve Boşanma Dava Dosyasına Sunduğu/Önceden Hazırlıklı ve Planlı Şekilde Yapılarak Adli Makamlara Sunulduğundan Hukuka Aykırı Davrandığı )

• HUKUKA AYKIRI SES KAYDININ ADLİ MAKAMLARA SUNULMASI ( Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu – Telefon Görüşmelerinin Gizlice Kayıt Altına Aınarak CD ye Kaydedildiği/Boşanma Dava Dosyasına Sunduğu/Önceden Hazırlıklı ve Planlı Şekilde Yapıldığı )

• ÖNCEDEN HAZIRLIKLI VE PLANLI ŞEKİLDE YAPILAN SES KAYDI ( Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu – Telefon Görüşmelerinin Gizlice Kayıt Altına Aınarak CD ye Kaydedildiği/Boşanma Dava Dosyasına Sunduğu/Hukuka Aykırı Davrandığı )

KARAR : 

Sanık savunması, katılanın beyanı, ses kayıtları çözümüne ilişkin bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından; sanığın, eşiyle arasındaki boşanma davasında tanıklık yapan ve aynı zamanda bacanağı olan katılanın, duruşmada, eşinin başka bir kişiyle ilişkisi olduğunu bildiği halde ilişkiyi bilmediğine dair yalan beyanda bulunarak suç işlediğini ispat etmek amacıyla, katılanla yaptığı telefon görüşmesinde, katılana özel olarak sorular sorarak, katılanın cevaplarını ve aralarındaki tüm konuşmaları cep telefonuyla gizlice kayda aldığı, bilahare ses kayıtlarını CD’ye aktarıp C.Başsavcılığına ibraz ederek katılan hakkında yalan tanıklık suçundan şikayetçi olduğu ve kayıtları boşanma davasına da delil olarak sunduğu olayda; sanığın, bir daha delil elde etme olanağının bulunmadığı bir durumda iken, kaybolma olasılığı bulunan mevcut delilin muhafazasını sağlamak için değil, önceden hazırlıklı ve planlı şekilde, katılan hakkında C.Başsavcılığına yapacağı şikayete ve boşanma davasına delil oluşturmak amacıyla hareket ederek gizlice kayıt yapıp, bu ses kayıtlarını içerir CD’yi, adli makamlara delil olarak sunduğu, somut olayda, sanığın, hukuka uygun davrandığının kabul edilemeyeceği cihetle, atılı suçun yasal unsurlarının oluştuğu anlaşılmakla, mahkumiyetine karar verilmesinde isabetsizlik görülmemiş, tebliğnamedeki bozma öneren düşünceye iştirak edilmemiştir.

SONUÇ : 

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın, eksik incelemeye, suçun unsurlarının oluşmadığına ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme aykırı olarak ONANMASINA, 12.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar

Yorum Yaz

error: Bu içerik koruma altındadır.
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?